środa, 24 lipca 2024. Imieniny Kingi, Krystyna, Michaliny

Aktualizacja dotycząca potwierdzenia przez rodzica woli przyjęcia dziecka do placówki.

2020-04-10 12:56:08 (ost. akt: 2020-04-10 13:00:19)

Zgodnie z pkt. 8 zasad naboru do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych - jeśli dziecko zostało przydzielone przez system do placówki, to rodzic w terminie od 15 kwietnia 2020 r. (po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do placówki) do 20 kwietnia 2020 r. do godz. 15:00 musi udać się do tej placówki, aby potwierdzić wolę przyjęcia w niej dziecka (pisemnie potwierdzoną). Wtedy dziecko ostatecznie zostaje przyjęte do placówki.

Uwaga zmiana!!!

Na podstawie § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493 z późn. zm.) w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności, a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty - także w trybie obiegowym.

W związku z powyższym, aby potwierdzić pisemnie wolę przyjęcia dziecka w placówce należy w terminie zgodnym z harmonogramem przesyłać skan lub zdjęcie podpisanego przez rodziców potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do placówki w formie elektronicznej na mail placówki lub przez e-PUAP, a o fakcie tym powiadomić placówkę.