Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

ZUS wysyła PITy

2017-02-02 10:28:45 (ost. akt: 2017-02-02 10:29:24)

Ponad pół miliona formularzy PIT za 2016 r. wyśle ZUS w województwie pomorskim. Wysyłka rozpoczęła się we wtorek 24 stycznia, a zakończy się z końcem lutego. Na przełomie lutego i marca wszyscy adresaci będą mieć formularz podatkowy.

Formularz PIT trafi do wszystkich osób, które w 2016 r. choć przez jeden dzień pobierały świadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zakład zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania podatnikom nie później niż do końca lutego 2017 r. rocznego obliczenia podatku oraz imiennych informacji o wysokości dochodu i pobranej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2016 r. z tytułu wypłaty: świadczeń emerytalno-rentowych - na formularzu PIT 40A/11A, zasiłków przysługujących z ubezpieczenia społecznego - na formularzu PIT 11A, należności stanowiących prawa majątkowe z tytułu niezrealizowanych świadczeń w związku ze śmiercią świadczeniobiorcy - na formularzu PIT 11, bezegzekucyjnych potrąceń kwot alimentów, rent odszkodowawczych oraz odsetek za opóźnienie wypłaty świadczeń - na formularzu PIT 8C.

Osoby, które nie miały żadnych dochodów poza świadczeniem z ZUS nie muszą się martwić o roczne rozliczenie swoich podatków. Zakład zrobi to za nie. PIT 40A to informacja dla nich, a jednocześnie deklaracją, która została wysłana do właściwego urzędu skarbowego. To ułatwienie dotyczy wszystkich, którzy przez cały rok kalendarzowy pobierali świadczenia z ZUS i w tym czasie nie mieli innych dochodów. Ci, którzy dorabiali, sami muszą rozliczyć się w urzędzie skarbowym. To samo dotyczy chcących skorzystać z przysługujących im odliczeń od dochodu lub od podatku i tych, którzy chcą przekazać 1proc. podatku na rzecz wybranej OPP.

Klientom, którzy dostawali świadczenie z ZUS przez niepełny rok kalendarzowy zostanie wysłany PIT 11A, będący tylko informacją o osiągniętych dochodach a nie ich rozliczeniem. Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2016 roku: złożyły w oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły świadczenia o rezygnacji z tego zamiaru, złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek wg. wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia tj. o kwotę 46,33 zł, pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa oraz osoby, którym nie pobierano zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wszyscy, którzy otrzymają z ZUS PIT 11 A muszą samodzielnie rozliczyć się z podatku.

Osoby, które nie otrzymają PIT do 3 marca 2017 r. lub mające wątpliwości do otrzymanego formularza prosimy o kontakt z placówką, która w 2016 r. wypłacała świadczenie. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych losowo, istnieje możliwość wystąpienia do placówki ZUS wypłacającej świadczenie o wydanie duplikatu PIT.