Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Komunikat dla przedsiębiorców

2020-04-03 09:36:51 (ost. akt: 2020-04-03 14:10:15)

W wyjątkowej sytuacji, w której znaleźliśmy się wszyscy na skutek epidemii podejmujemy działania pozwalające przetrwać ten trudny czas do chwili gdy sytuacja wróci do normalności.

Na miarę naszych możliwości staramy się wesprzeć wszystkich przedsiębiorców funkcjonujących w naszym mieście. Na terenie miasta Malborka zarejestrowanych jest ponad 4 tys. podmiotów gospodarczych.

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom - oczekujemy na wnioski, uwagi, zapytania pod numerem telefonu 885 689 993 oraz adresem e-mail. z.charmulowicz@um.malbork.pl

Burmistrz Miasta Malborka podjął decyzję o:
- zwolnieniu z opłat za wywóz nieczystości z nieczynnego lokalu użytkowego, będącego w systemie odbioru odpadów komunalnych,
- możliwości złożenia wniosku, dotyczącego przesunięcia terminów płatności lub rozłożenia na raty płatności podatków lokalnych od nieruchomości i od środków transportu – za okres od marca do maja 2020 r. włącznie. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych,
- w przypadku gminnych lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, ale zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą oni mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu,
- przedsiębiorcy, którzy zmuszeni zostali zawiesić działalność i zamknęli lokale wynajmowane od miasta, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia tej działalności (ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opłat za media, np. ogrzewanie, woda, ścieki).

Z dniem 2 kwietnia 2020 r. wszedł w życie Pakiet zwany Tarczą Antykryzysową umożliwiający przedsiębiorcom:
- wypłacanie świadczeń postojowych i dopłat dla pracowników,
- zwolnienie mikroprzedsiębiorców oraz samozatrudnionych z płacenia składek ZUS przez 3 miesiące,
- ubieganie się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorstw z Funduszu Pracy
- zwolnienie z płatności składek ZUS
- odroczenie terminu płatności składek ZUS
- wypłaty ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wszelkich informacji związanych ze wsparciem dla Przedsiębiorców udziela
p. Zbigniew Charmułowicz, tel. 885-689-993 e-mail: z.charmulowicz@um.malbork.pl.

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski