Czwartek, 28 września 2023. Imieniny Libuszy, Wacławy, Wacława

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

2020-04-01 15:31:32 (ost. akt: 2020-04-01 15:53:26)

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy. Zgodnie z projektem Ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ze środków Funduszu Pracy pracodawcy będą mogli ubiegać się o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców stanowi wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Wniosek o pożyczkę przedsiębiorca składać będzie do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tys. zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki musi zamknąć się w 12 miesiącach.

Nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy

informacja ze strony: www.malbork.praca.gov.pl