Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Komunikat ws. wniosków do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w okresie pandemii

2020-03-31 15:47:53 (ost. akt: 2020-04-03 10:40:51)

Kierując się troską o bezpieczeństwo przedsiębiorców oraz pracowników gmin zaangażowanych w proces przyjmowania i weryfikacji wniosków o wpis do CEIDG:

1. Zalecamy przedsiębiorcom składanie wniosków do CEIDG drogą elektroniczną (on-line BEZPOŚREDNIO SAMEMU REJESTRUJĄC SIE NA STRONIE WWW. CEIDG.GOV.PL
UWAGA! Wymagany jest do tego PROFIL ZAUFANY lub podpis elektroniczny.)

2. Można ewentualnie przesyłać wniosek CEIDG-1 pocztą (obowiązuje wg ustawy list polecony), ale wówczas podpis na wniosku CEIDG-1 powinien być poświadczony przez notariusza.
Przypominamy, że wniosek, w szczególności w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia może być złożony w DOWOLNYM TERMINIE. Taki wniosek można złożyć także po ustaniu pandemii lub innych przeszkód tj. np. choroba.

3. W ostateczności, kiedy nie ma żadnej możliwości złożenia wniosku on-line: przez profil zaufany lub podpis elektroniczny, nie ma możliwości wysłania pocztą listem poleconym z notarialnie potwierdzonym podpisem, można dzwonić do Urzędu Miasta i uzgadniać telefonicznie wizytę w urzędzie. Telefon Centrali Urzędu 55/6290400
Dodatkowo można zadawać pytania poprzez e-mail: a.liszewska@um.malbork.pl

UWAGA:
W przypadku złożenia już wniosku papierowego, w szczególności gdy został on złożony w biurze podawczym, lub przesłany zwyczajnym listem itp. PRZEDSIĘBIORCA ZOSTANIE WEZWANY do uzupełnienia, poprawy wniosku, np. jeśli zawiera błędy lub w celu weryfikacji tożsamości.
Przypominamy jeszcze raz o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.

Przypominamy jeszcze raz o możliwości złożenia wniosku w innym, dowolnym przez przedsiębiorcę terminie.
Przypominamy, że zawieszenie działalności gospodarczej w CEIDG dotyczy samozatrudnionych (tzw. działalności indywidualnych, bez zatrudnionych pracowników).