Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Wsparcie dla malborskich przedsiębiorców

2020-03-18 12:04:53 (ost. akt: 2020-03-18 15:43:01)

Szanowni Przedsiębiorcy Miasta Malborka! Pandemia koronawirusa dotyka wszystkich obywateli, szczególnie dotkliwe odczuwają ją przedsiębiorcy, wielu z nich stanęło wobec oblicza poważnego kryzysu, który będzie miał negatywny wpływ na ich działalność i gospodarkę krajową.

Rząd polski pracuje nad pakietem pomocowym dla firm i składa obietnice wsparcia - dotyczą one pakietu osłonowego dla przedsiębiorców między innymi poprzez ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, poprawę płynności finansowej firm, instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów, ochronę i wsparcie rynku pracy, rozwiązania dla firm zmuszonych do postojów.

Niezależnie od decyzji na szczeblu krajowym, Miasto Malbork, uwzględniając wniosek Rady Gospodarczej, wesprze również przedsiębiorców na szczeblu samorządowym. W ramach istniejących możliwości i kompetencji wprowadzone zostaną ulgi i ułatwienia, aby w jak największym stopniu ograniczyć gospodarcze skutki pandemii i chronić miejsca pracy w naszym mieście.

Wsparcie Miasta Malborka dla Przedsiębiorców:

• Odroczenie lub rozłożenie na raty na wniosek Przedsiębiorcy płatności podatków lokalnych - od nieruchomości i od środków transportu - za okres od marca do maja 2020 r. włącznie. Będzie też możliwość starania się o umorzenie zaległości podatkowych.

W tym celu należy przesłać skan podania z prośbą o odroczenie płatności podatku wraz ze skanem wniosku z pełnymi danymi firmy na adres mailowy: z.charmulowicz@um.malbork.pl. Wniosek znajdą Państwo na stronie: www.bip.malbork.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę w urzędzie” → Wydział Finansowo Budżetowy → Umorzenia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległości podatkowych.

• Przedsiębiorcy, którzy zamknęli lokale i całkowicie zawiesili działalność, zostaną zwolnieni z czynszu do czasu wznowienia działalności - ulga ta nie zwalnia ich od uiszczania opłat za media, jak ogrzewanie, woda, ścieki i odpady komunalne.

W przypadku lokali użytkowych, których najemcy nadal prowadzą działalność, ale zaistniała sytuacja wpłynęła na spadek ich obrotów, będą mogli złożyć wniosek o zastosowanie ulgi w czynszu.

Przedsiębiorcy wynajmujący lokale gminne, którzy ze względu na sytuację musieli zawiesić działalność, będą zwolnieni z czynszów za ten okres.

Wszelkich informacji związanych ze wsparciem dla Przedsiębiorców udziela Zbigniew Charmułowicz, tel. 885-689-993.

Burmistrz Miasta Malborka
Marek Charzewski