Piątek, 14 czerwca 2024. Imieniny Bazylego, Elizy, Justyny

Składanie wniosków do Budżetu Obywatelskiego 2021 tylko drogą elektroniczną. Możliwe wydłużenie terminu

2020-03-16 11:40:48 (ost. akt: 2020-03-16 11:52:17)

Zgodne z harmonogramem, od dziś 16 marca do 17 kwietnia br. można składać wnioski do Budżetu Obywatelskiego 2021. JEDNAK W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ ZWIĄZANĄ Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA, AŻ DO ODWOŁANIA WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ TYLKO DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. NIE WYKLUCZA SIĘ RÓWNIEŻ PRZEDŁUŻENIA TERMINU ICH SKŁADANIA.

Formularz w formie elektronicznej do wypełnienia bezpośrednio na platformie jest dostępny TUTAJ

Na zadania tej edycji zaplanowano ponownie 500 tys. zł – 400.000 zł na Projekty Duże (do 200.000 zł) i 100.000 zł na Projekty Małe (do 25.000 zł).

Do tej pory mieszkańcy złożyli w sumie 98 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, z czego zrealizowane zostały 22 projekty, w tym roku dojdzie kolejne 8 – trzy duże i pięć małych (poniżej lista). Podział na projekty Małe i Duże obowiązuje od BO 2018.

Czym jest Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec miasta Malborka, niezależnie od wieku.

Co można sfinansować?

W ramach Budżetu Obywatelskiego można sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.
Więcej o Malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach, które zwyciężyły w poprzednich edycjach, mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie Budżetu Obywatelskiego

Harmonogram konsultacji:


16.03.2020 – 17.04.2020

Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2021 na wniosku będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Malborka lub przez portal internetowy oraz akcja informacyjna o Budżecie Obywatelskim

04.05.2020 – 30.06.2020

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.09.2020 – 12.09.2020

Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka

01.09.2020 – 30.09.2020

Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie internetowej,

do 09.10.2020

Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania wraz z rekomendacją projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka


Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2021 rokZWYCIĘSKIE PROJEKTY BO 2016-2020


2016
Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Malinowskiego, Łasaka, Stamma, Konopackiej w Malborku Osiedle Słupecka II
Budowa i utwardzenie drogi ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza
Rewitalizacja Parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci
2017
Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kochanowskiego, Hadyny, Modrzejewskiej, Ordonówny, Jaracza, Stamma i Konopackiej (os. Słupecka II)
Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo
Park kieszonkowy "Południe"
2018
Projekty Duże
Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku
Park kieszonkowy "Południe"- etap II
Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego
Projekty Małe
"Street Workout Osiedle Południe-wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń
Piknik Rodzinny - Malborskie grilowanie
Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza
Parking rowerowy
Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
Zakup flag narodowych
2019
Projekty Duże
PIKNIK PARK – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe
Projekty Małe
Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły – budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej
Wieczorki taneczne w parku Miejskim – cykl letnich zabaw połączonych z nauka tańca towarzyskiego
Szkolenie pro obronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
Remont ulicy Widokowej (budowa)
2020 (do realizacji)
Projekty Duże
Modernizacja i powiększenie lodowiska
Dokończenie inwestycji związanej z modernizacją boiska typu orlik przy SP3
Sieć defibrylatorów AED może uratować życie
Projekty Małe
Trasy biegowe w Parku Miejskim oraz wzdłuż bulwaru nad Nogatem
„Malborskie krasnale” – instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią miasta
System monitorowania jakości powietrza w Malborku
Powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej
Piknik rodzinny – aktywny i bezpieczny wypoczynek (polana w parku miejskim)