Wtorek, 25 czerwca 2024. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

Zmiany w zakresie rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku

2020-03-13 12:41:30 (ost. akt: 2020-03-13 12:41:53)

UWAGA!!!! Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że każda nawet nieubezpieczona osoba, będzie diagnozowana bezpłatnie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Reguluje to ustawa z dnia 20 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, i innych chorób zakaźnych wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

W związku z zagrożeniem koronawirusem COVID - 19 w Polsce mając na uwadze zdrowie klientów Urzędu oraz pracowników rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Malborku od dnia 16 marca 2020 r. do czasu odwołania odbywała się będzie tylko elektronicznie za pośrednictwem:

- portalu internetowego www. praca.gov. pl,
- www.malbork.praca.gov. pl zakładka usługi elektroniczne,
- e-puap,
- obywatel.gov pl.

Osoby, które nie posiadają konta na e-puap mogą uzyskać profil zaufany (podpis elektroniczny) nie wychodząc z domu. W tym celu należy wejść za pomocą wyszukiwarki internetowej na stronę e-puap i w zakładce „załóż konto” – założyć swoje konto następnie i potwierdzić swoje dane poprzez swój bank (okienko banku). Po uzyskaniu potwierdzenia i podpisu zaufanego można już dokonać pełnej rejestracji w Urzędzie Pracy drogą on-line nie wychodząc z domu.
Ten rodzaj rejestracji nie wymaga wizyty w urzędzie. Należy za pomocą wyszukiwarki internetowej wejść na portal praca.gov.pl wybrać zakładkę rejestracja/ wyrejestrowanie osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy, wybrać zgłoszenie do rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy(KRB) lub zakładkę ponowna rejestracja osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy. Do wniosku o dokonanie rejestracji konieczne jest dołączenie wszystkich zeskanowanych dokumentów wymaganych do rejestracji (można zrobić telefonem czytelne zdjęcie dokumentu). Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy podpisać bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP., e- dowód. Dniem rejestracji jest data zarejestrowania się na stronie www.praca.gov.pl.

Wszystkie zgłoszenia podjęcia pracy, wnioski spowodowane brakiem gotowości do podjęcia pracy oraz wnioski o pozbawienie statusu osoby bezrobotnej należy składać on-line za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub strony internetowej malbork.praca.gov.pl zakładka usługi elektroniczne.

Aplikacja praca. gov.pl jest dostępna na urządzeniach mobilnych (typy smartfon, ipad, itp.)

W razie pytań i wątpliwości oraz osoby, które nie posiadają dostępu do Internetu prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 55 272 33 51 w. 326 lub 316