Poniedziałek, 22 lipca 2024. Imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca

Komunikat wojewody o zawieszeniu działalności klubów dziecięcych i żłobków

2020-03-12 13:31:46 (ost. akt: 2020-03-12 13:42:50)

Stosownie do polecenia Wojewody Pomorskiego Burmistrz Miasta Malborka wydał zarządzenie o zawieszeniu działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 25 marca 2020r.

Komunikat Wojewody Pomorskiego

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

1) zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;
2) polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Podstawy prawne:
- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;
- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
- art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich


Zarządzenie Burmistrza Miasta Malborka w sprawie zawieszenia na polecenie Wojewody Pomorskiego działalności klubów dziecięcych i żłobków do dnia 25 marca 2020 r.

http://m.82-200.pl/2020/03/orig/zarzdzenie-jpg-5640.jpg