Czwartek, 30 maja 2024. Imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama

MOPS ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

2020-03-10 15:07:15 (ost. akt: 2020-03-10 15:26:39)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza nabór dla osób chętnych – mieszkańców Malborka do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020”

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego
Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dedykowany jest pełnoletnim osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
Kluczowym celem Programu jest zwiększenie dostępności usług asystenta jako formy wsparcia pełnoletnich osób niepełnosprawnych.
Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:
• załatwianiu spraw urzędowych,
• wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
• dotarciu na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
• czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
• wykonywaniu codziennych czynności.
Działania podejmowane w ramach Programu przyczynią się do:
• poprawy funkcjonowania w życiu społecznym,
• ograniczania skutków niepełnosprawności,
• stymulacji do podejmowania aktywności na różnych szczeblach życia codziennego.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług osobistego asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia – stanowiącej załącznik do Programu oraz oświadczeń (zamieszczone poniżej) i dostarczenia ww. dokumentów do 16 marca 2020 r. do sekretariatu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku, ul. Słowackiego 74, 82 - 200 Malbork.

1. Karta zgłoszenia do pobrania
2. Oświadczenie o braku pokrewieństwa do pobrania
3. Oświadczenie uczestnika udział w innych programach

Wyżej wymienione dokumenty w formie papierowej są dostępne w pokoju nr 2 (usługi opiekuńcze, parter) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Malborku.
Prosimy o kontakt telefoniczny 55 647 27 81 w. 35 w sytuacjach, w których osoba zainteresowana udziałem w Programie nie jest w stanie zgłosić się osobiście po Kartę lub ją dostarczyć.

O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku).
Przewidywana liczba uczestników Programu: 10 osób.
W przypadku większej liczby osób zainteresowanych zostanie utworzona lista rezerwowa.

http://m.82-200.pl/2020/03/orig/ministerstwo-mops2-5618.jpg