Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Rada Miasta przyjęła stanowisko w sprawie obwodnicy Malborka

2020-03-04 12:33:07 (ost. akt: 2020-03-04 16:36:39)

Podczas dzisiejszej (4.03) XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Malborka radni jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie obwodnicy miasta Malborka, a właściwie jej braku na opublikowanej rządowej liście 100 obwodnic, które mają zostać zrealizowane w latach 2020-2030. Projekt stanowiska przygotował burmistrz Marek Charzewski.

Na sesji gościli również senator RP Leszek Czarnobaj, Starosta Powiatu Malborskiego Mirosław Czapla, jego zastępca Waldemar Lamkowski, Wójt Gminy Malbork Marcin Kwiatkowski i Wójt Gminy Miłoradz Arkadiusz Skorek, którzy wspierają działania miasta.

Podobne stanowisko w sprawie obwodnicy przyjęła już Rada Gminy Malbork oraz Stare Pole. Na jutrzejszej sesji sprawa ta będzie przedmiotem głosowania radnych powiatu malborskiego, a w najbliższych dniach kolejnych gmin naszego powiatu.

Obecnie Ministerstwo Infrastruktury prowadzi konsultacje społeczne Programu budowy 100 obwodnic. Do 20 marca br. uwagi na formularzu może złożyć każdy mieszkaniec poprzez maila (konsultacje100@mi.gov.pl), drogą pocztową (na adres Departamentu Dróg Publicznych, ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa), a także osobiście w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury.

Więcej na temat konsultacji społecznych Programu budowy 100 obwodnic TUTAJ

STANOWISKO RADY MIASTA MALBORKA z dnia 4 marca 2020 r. W SPRAWIE OBWODNICY MIASTA MALBORKA

Od wielu lat mieszkańcy Miasta Malborka sygnalizują władzom i różnym instytucjom odpowiedzialnym za krajową infrastrukturę drogową problem ogromnego natężenia ruchu tranzytowego na drodze krajowej nr 22 przebiegającej przez miasto. Zarówno Ministerstwo Infrastruktury, jak i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, przekazywały nam informacje o poważnym i fundamentalnym traktowaniu tej sprawy. Poczyniono też stosowne nakłady, aby wypracować jak najbardziej korzystny i optymalny przebieg drogi - obwodnicy Malborka - poza granicami miasta. Na wielu szczeblach decyzyjnych prezentowano jej wariantowy przebieg: po stronie południowej miasta, jak i po stronie północnej miasta.

W trakcie spotkań i konsultacji nikt nie kwestionował konieczności budowy obwodnicy, a tym samym wyprowadzenia ruchu tranzytowego z miasta. Należy nadmienić, że już w latach 80. XX wieku zgłaszano konieczność jej wykonania oraz podejmowano w tym kierunku pierwsze prace koncepcyjne i projektowe.

Istotnymi za tym argumentami są między innymi:

• olbrzymie zwiększenie ruchu (tzw. „berlinką”) pojazdów ciężarowych na osi wschód - zachód,
• narastająca corocznie liczba turystów odwiedzających Malbork, a w tym szczególnie zamek krzyżacki, który wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO,
• strategiczne znaczenie lotniska malborskiego, z którego bardzo często korzystają władze państwowe rozmaitych szczebli,
• specyficzne położenie Malborka nad rzeką Nogat, gdzie znajduje się jedyny most w tym obszarze dróg wodnych.

Naszym zdaniem, jedynym skutecznym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych w mieście jest BUDOWA OBWODNICY MIASTA MALBORKA.

Z rozczarowaniem i zdziwieniem przyjęliśmy ogłoszony przez Ministerstwo Infrastruktury projekt „Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030”. Niestety nie uwzględniono w nim budowy obwodnicy Malborka. Jest to zła wiadomość dla mieszkańców miasta i samorządów terytorialnych oczekujących od dłuższego czasu na rządowe „zielone światło” dla tej inwestycji. Jest to również niekorzystne dla całego systemu dróg krajowych w Polsce.

Temat obwodnicy malborskiej pojawiał się w programach wyborczych Komitetów Wyborczych startujących w wyborach samorządowych i parlamentarnych. Wszystkie Komitety przedstawiały tę kwestię jako priorytetową i ważną dla naszego regionu. Wnosimy zatem o zweryfikowanie aktualnego „Programu budowy 100. obwodnic na lata 2020 - 2030” i wpisanie na rzeczoną listę Miasta Malborka.

Mając powyższe na względzie Rada Miasta Malborka w imieniu mieszkańców zwraca się do Posłów i Senatorów, Wojewody Pomorskiego i Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą o poparcie naszego wniosku.

Wyrażamy nadzieję, że w toku prac parlamentarnych temat zostanie przepracowany i pozytywnie rozwiązany dla bezpieczeństwa miasta Malborka a przede wszystkim jego mieszkańców. Stoimy na stanowisku, iż budowa obwodnicy miasta Malborka powinna znaleźć się na liście „Programu budowy 100. obwodnic na lata 2020 - 2030”.

Oczekujemy od Państwa Posłów i Senatorów RP, jak i Rządu RP zdecydowanych działań w tej sprawie.