Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Wyniki otwartych konkursów ofert ogłoszonych w obszarach profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz pomocy społecznej

2020-03-02 10:48:17 (ost. akt: 2020-03-02 11:00:58)

Wyniki otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2020 ogłoszonych przez Burmistrza Miasta Malborka:

I. z dnia 14.01.2020 r. na realizację zadania publicznego w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii:
1. „Wspieranie działań profilaktycznych i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin poprzez prowadzenie w roku 2020 KLUBU ABSTYNENTA": http://bip.malbork.pl/a,24107,wyniki-otwartego-konkursu-ofert.html

2. „Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej, turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i edukacyjno-wydawniczej, zapewniającej warunki do spędzania wolnego czasu w abstynencji”: http://bip.malbork.pl/a,24143,wyniki-otwartego-konkursu-ofert.html
3. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a) Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin.": http://bip.malbork.pl/a,24144,wyniki-otwartego-konkursu-ofert.html

II. z dnia 23.01.2020 r. na realizację zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej pt. „Zapewnienie opieki osobom bezdomnym na terenie miasta Malborka w roku 2020”: http://bip.malbork.pl/a,24145,wyniki-otwartego-konkursu-ofert.html