Poniedziałek, 27 maja 2024. Imieniny Amandy, Jana, Juliana

Głosuj na projekty z Malborka w plebiscycie Pomorskie Sztormy

2020-02-28 13:59:48 (ost. akt: 2020-03-03 11:41:02)

Dwa projekty z Malborka nominowane zostały w plebiscycie „Gazety Wyborczej Trójmiasto” i Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego "Pomorskie Sztormy". Głosować można codziennie do 13 marca. Szczegóły poniżej.

Oba projekty związane są z programem rewitalizacji "Malbork na plus".

POMORSKIE EUROinspiracje: Kategoria Infrastruktura
Miasto Malbork za projekt „Malbork na plus - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” - GŁOSUJ

Koszt całej inwestycji to 15 mln zł. Dzięki niej wyremontowane zostaną części wspólne 40 wspólnot mieszkaniowych i 10 budynków komunalnych wraz z podwórkami. Powstaną nowe elewacje, nawierzchnie ciągów komunikacyjnych, oświetlenie i tereny zielone. W wyremontowanej zabytkowej wieży ciśnień znalazł siedzibę punkt wsparcia dziennego dla młodzieży. Funkcjonuje tam też punkt widokowy, punkt rewitalizacji oraz galeria.

POMORSKIE EUROinspiracje: Kategoria Kapitał Ludzki
Miasto Malbork za projekt „Malbork na plus - działania społeczne” - GŁOSUJ

Przedsięwzięcie ściśle powiązane jest z projektem inwestycyjnym, w ramach którego przeprowadzono rewitalizację historycznego Śródmieścia. Młodzież i rodziny z obszaru inwestycji objęto specjalistycznym wsparciem. Zajęcia odbywają się w dwóch obiektach wsparcia dziennego, zlokalizowanych w odnowionych budynkach z ponad 100-letnią historią.
Projekt realizowany jest przez Miasto Malbork ( MOPS) w partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska.

http://m.82-200.pl/2020/02/orig/rewi-5560.png

________________________________________________
Śródmieście Malborka – serce obszaru rewitalizacji
Projekt MALBORK NA + - rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka wspólnie z przedsięwzięciem MALBORK NA + - działania społeczne tworzy spójny i kompleksowy zakres działań rewitalizacyjnych w mieście, tak bardzo oczekiwanych przez jego mieszkańców.

Główną osią rozwojową dla Malborka jest tzw. „zszycie miasta”, tj. najbardziej atrakcyjnej części miasta, na której zlokalizowany jest malborski zamek z częścią śródmiejską – sercem obszaru rewitalizacji, równie atrakcyjną jednak mocno zaniedbaną, gdyż miasto w sensie urbanistycznym podzieliła droga krajowa nr 22.
Projekt rewitalizacyjny to szereg działań dedykowanych mieszkańcom Malborka i uzgadnianych w toku konsultacji społecznych. W roku 2019 powstały dwie placówki dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z obszaru rewitalizacji. W pierwszym etapie wykonano adaptację zabytkowego budynku przy ulicy Sienkiewicza 43, który stał się placówką wsparcia dziennego w formule opiekuńczej i specjalistycznej z poradnią dla rodziców, a także odnowiono wieżę ciśnień, również z przeznaczeniem na realizację zadań placówki wsparcia dziennego, tym razem w formule pracy podwórkowej z punktem dla streetworkerów i partyworekrów oraz galerii z funkcją edukacyjną. Placówki prowadzone są przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska oraz Malborskie Centrum Kultury i Edukacji. Od początku realizacji projektu w Malborku funkcjonuje punkt rewitalizacji prowadzony przez Spółdzielnię Socjalną Fabryka Inicjatyw, w którym mieszkańcy mają przestrzeń do rozmowy o rewitalizacji miasta.

Inspirującym wyzwaniem jest zagospodarowanie wspólnie z mieszkańcami obszaru parkowego, miejskich skwerów oraz kwartałów podwórek, które mają być przyjazne i spełniać oczekiwania wszystkich użytkowników tego obszaru. Pierwsze z nich przeznaczone na działania społeczno-kulturalne będą oddane do użytku w roku 2020. Jedna z przestrzeni publicznych - Plac 3-go Maja w Malborku - stała się przedmiotem głębszej analizy eksperckiej – w tym celu powołano lokalną grupę działania w ramach projektu Partnerska Inicjatywa Miasta sieć Rewitalizacja prowadzonego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

W roku 2018 rozpoczęły się prace związane z odrestaurowaniem 51 zabytkowych kamienic i zabudowań mieszalnych na obszarze rewitalizacji. Dzięki zaangażowaniu malborskich wspólnot mieszkaniowych i władz miasta dotychczas zakończono modernizację 9 budynków. Wartością dodaną tego zadania jest fakt, że wykonane prace remontowane motywują społeczności lokalne do sięgania po inne zewnętrzne środki finansowe na zagospodarowanie bądź uporządkowanie przestrzeni wokół budynków mieszkalnych.

Spięciem prac rewitalizacyjnych w Malborku jest wykonanie ścieżki historycznej po obszarze rewitalizacji jako formy ciekawej wycieczki po mieście pełnym historii.