Poniedziałek, 12 kwietnia 2021. Imieniny Juliusza, Lubosława, Wiktoryny

Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadania publicznego w roku 2020

2020-02-28 13:49:27 (ost. akt: 2020-02-28 14:07:12)

Dnia 28.02.2020 Burmistrz Miasta Malborka ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej pt. „Wspieranie działań animacyjnych społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań integrujących i aktywizujących mieszkańców z obszaru rewitalizacji”:

http://bip.malbork.pl/a,24142,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-28022020-roku.html

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany, m.in.:

1. Zlecanie zadania publicznego odbywa się w formie wsparcia realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji, przy czym dotacja może być przyznana w wysokości nie większej niż 80% całkowitej wartości zadania. Pozostałe 20% podmiot ubiegający się o dotację zabezpieczy z:
a) innych środków finansowych (własnych lub innych źródeł publicznych) w wysokości co najmniej 5% kosztów całkowitych realizacji zadania,
b) wkładu niefinansowego (osobowy i rzeczowy) lub ze świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.
2. W kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego oferent może wnioskować o pokrycie kosztów finansowych administracyjnych projektu w wysokości nie więcej niż 5% wnioskowanej kwoty dotacji.

Termin składania ofert mija 23 marca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 15:30.