Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Ambasador CSR w I LO

2020-02-27 12:05:30 (ost. akt: 2020-02-27 12:12:12)

25 i 26 w I Liceum Ogólnokształcącym gościł Hubert Philip ambasador Ligi Odpowiedzialnego Biznesu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to strategia zarządzania, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy, w szczególności z pracownikami. Bycie społecznie odpowiedzialnym oznacza inwestowanie w zasoby ludzkie, w ochronę środowiska, relacje z otoczeniem firmy i informowanie o tych działaniach, co przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa i kształtowania warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Świadomość konsumenta, przede wszystkim jego wybory, kształtują CSR. Hubert Philip w swojej prelekcji zwrócił uwagę uczniów na aspekty CSR, przede wszystkim na odpowiedzialną konsumpcję, oraz na prawa pracownicze, którym będą podlegać. Była to ciekawa lekcja!