Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

W Akademii Nauczania w Malborku można się starać o dotacje na założenie firmy

2020-02-26 09:07:05 (ost. akt: 2020-02-26 09:13:22)

Akademia Nauczania prowadzona przez P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp. j. wkrótce ogłosi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu, w którym zostaną przyznane dotacje na podjęcie działalności gospodarczej. Maksymalna kwota jaką może uzyskać uczestnik projektu to 43 978 złotych.

Planowane wsparcie realizowane będzie w ramach projektu pt. „Młodzi na rynku pracy” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - dla osób do 29 roku życia (które nie ukończyły 30 lat).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zamieszkujące na terenie pow. malborskiego, bezrobotne nie zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy lub osoby bierne zawodowo.

Dokładnie Akademia Nauczania oferuje wsparcie finansowe w formie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050 zł na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe finansowe wypłacane co miesiąc przez okres 12 m-cy w kwocie nie większej niż 1 744 zł.

Ponadto wsparcie finansowe udzielone zostanie w ciągu 4 miesięcy od dnia przystąpienia do projektu.

W ofercie projektu przewidziane jest również wsparcie dla wszystkich uczestników projektu w postaci poradnictwa zawodowego, szkolenia przygotowującego do prowadzenia firmy, doradztwa indywidualnego dot. biznesplanu, consultingu oraz coachingu.

Osoby , które otrzymają dotację od Akademii Nauczania, będą zobowiązane prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.
Formularze rekrutacyjne do projektu przyjmowane będą w biurze Akademii Nauczania w planowanym terminie od 16 do 31 marca 2020 roku.
http://m.82-200.pl/2020/02/orig/mlodzi-na-rynku-v5-1-5543.jpg
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie otrzymają szczegółowe informacje w biurze Akademii Nauczania (ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork) oraz telefoniczne 794-679-122.

Regulamin oraz formularze rekrutacyjne dostępne będą wkrótce w biurze Akademii Nauczania oraz na stronie internetowej www.akademia-nauczania.pl w zakładce > Fundusze UE > Młodzi na rynku pracy.