Poniedziałek, 16 maja 2022. Imieniny Andrzeja, Jędrzeja, Małgorzaty

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych w związku z udziałem w ramach projektu grantowego pod tytułem „Planowanie z mieszkańcami” (POWR.02.19.00-00-KP12/18)

2020-02-25 13:56:33 (ost. akt: 2020-02-25 14:16:09)

Miasto Malbork pozyskało grant na przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z udziałem w projekcie „Planowanie z mieszkańcami” Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Centrum miasta Malborka (Pemal, Hotel Zbyszko, parking miejski).

Indywidualny Plan Konsultacji, który powstał na skutek udziału w projekcie podzielony był na IV etapy w tym diagnoza, informowanie, zasięganie opinii oraz informacja zwrotna. Konsultacje społecznie przeprowadzono przy pomocy różnych technik - odbył się spacer badawczy, spotkania konsultacyjne w trybie World caffe, usytuowane były punkty mobilne, konsultacje internetowe na łamach portalu stacja-konsultacja.

W procesie konsultacji wzięła udział znaczna część społeczności miasta Malborka, w spotkaniach konsultacyjnych wzięło udział 60 interesantów, w spacerze badawczym 10 osób, natomiast na łamach portalu stacja-konsultacja pozostawiono 11 komentarzy.

Burmistrz Miasta Malborka serdecznie dziękuje za zaangażowanie mieszkańców w proces konsultacyjny i zachęca jednocześnie do udziału w dalszych pracach nad przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla w/w obszaru.