Wtorek, 4 października 2022. Imieniny Edwina, Rosławy, Rozalii

Ekonomia społeczna tematem spotkania w urzędzie miasta

2020-02-24 08:48:51 (ost. akt: 2020-02-24 08:50:45)

15 lutego br. w Urzędzie Miasta Malborka odbyło się spotkanie poświęcone wsparciu ekonomii społecznej z udziałem burmistrza Marka Charzewskiego oraz jego zastępcy Jana Tadeusza Wilka.

Na spotkanie zaproszono Malborską Radę Organizacji Pozarządowej (MROP), Centrum Organizacji Pozarządowych i zarazem Spółdzielni Socjalnej i inne stowarzyszenia zajmujące się działaniami na terenie Malborka. W spotkaniu uczestniczyli także realizatorzy projektu „Nadwiślański Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (NOWES)” i pracownicy urzędu.

1 marca 2019 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał Regionalnemu Towarzystwu Inwestycyjnemu S.A. w Dzierzgoniu (lider) oraz partnerom – Stowarzyszeniu na Rzecz Wsparcia Społecznego i Rozwoju „Perspektywa” oraz Stowarzyszeniu Wspierania Przedsiębiorczości w Malborku status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jest to projekt realizowany w ramach Poddziałania 6.3.2 Podmioty Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Celem spotkania było przybliżenie projektu oraz możliwości jego wykorzystania przez lokalny samorząd, organizacje pozarządowe i inne osoby zainteresowane. Poruszano tematykę chociażby tworzenia spółdzielni socjalnych, które z powodzeniem funkcjonują na terenie województwa pomorskiego. Jest to obszar, w którym jest jeszcze wiele do zrobienia, nie tylko na poziomie lokalnym, dlatego należy wspólnie, wymieniając wiedzę oraz zdobyte doświadczenie, wdrażać rozwiązania, które mogą wpływać na rozwój lokalnej społeczności.

Jednym z tych przykładów jest wykorzystanie możliwości Nadwiślańskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, o czym bardzo obszernie opowiedziała pani Małgorzata Święcicka – przedstawicielka i realizatorka NOWES. Są to działania mające na celu pozwolenie ludziom na rozwój i przedsiębiorczość, przedsiębiorcom zaś dać możliwość realizacji założeń CSR i pozyskania pracowników, a dla organizacji pozarządowych - dostęp do zadań zleconych płynących z samorządów.

Już wkrótce rozpoczną się szkolenia dotyczące zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, szkolenia dotyczące prezentacji i marketingu, fundraisingu i klauzul społecznych, a dla osób czujących w sobie siłę do koordynacji i przewodzenia uczestnictwo w Szkole Menedżera Ekonomii Społecznej.

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany nie tylko poglądów, ale także nawiązania współpracy, wymiany kontaktów i planowaniu przyszłych spotkań w gronie zainteresowanych, aby nie zmarnować możliwości płynących ze wspólnego działania.