Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Wizyta robocza w Malborku w ramach partnerskiego projektu ze Swietłyj

2020-02-19 14:23:35 (ost. akt: 2021-08-17 10:16:11)

Dnia 14.02.2020 roku odbyła się wizyta robocza w ramach realizowanego projektu „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (Faza2)”.

W spotkaniu wziął udział burmistrz Marek Charzewski, wiceburmistrz Józef Barnaś, pracownicy Wydziału Projektów Rozwojowych oraz ze strony Partnera projektu - czteroosobowa delegacja z Rosji. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy oraz problemy związane z realizacją zadań w projekcie. Uaktualniono harmonogram działań oraz omówiono plan działania w związku z obowiązkiem złożenia pierwszego wniosku o płatność.
http://m.82-200.pl/2020/02/orig/pl-rus-5508.jpg
This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.

http://m.82-200.pl/2021/06/orig/polska-rosja-logo-7131.jpg