Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Wkrótce złożymy wnioski na Budżet Obywatelski 2021!

2020-02-19 08:27:57 (ost. akt: 2020-02-20 12:00:09)

Od 16 marca do 17 kwietnia br. można będzie złożyć wniosek do Budżetu Obywatelskiego 2021. Na zadania tej edycji zaplanowano ponownie 500 tys. zł – 400.000 zł na Projekty Duże (do 200.000 zł) i 100.000 zł na Projekty Małe (do 25.000 zł).

Do tej pory mieszkańcy złożyli w sumie 98 pozytywnie zweryfikowanych wniosków, z czego zrealizowane zostały 22 projekty, w tym roku dojdzie kolejne 8 – trzy duże i pięć małych (poniżej lista). Podział na projekty Małe i Duże obowiązuje od BO 2018.

- Dziękuję mieszkańcom Malborka za ich inicjatywy i obywatelską postawę. Budżet Obywatelski to nie tylko możliwość realizacji własnych pomysłów, ale również cenna wiedza dla władz miasta, która daje pewien obraz, jakie są potrzeby i oczekiwania malborczyków. Widzimy również, jak integrują się środowiska w celu zdobycia jak największej ilości głosów. Można narzekać a można też wziąć sprawy w swoje ręce i osiągnąć cel. Dlatego zachęcam do składania wniosków w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego zarówno do projektów małych jak i dużych. Moi pracownicy chętnie Państwu pomogą. To jest realna szansa na zmianę wizerunku swojego otoczenia. To Państwa wkład w rozwój Malborka! - mówi burmistrz Marek Charzewski. - Już wkrótce ruszamy z nowymi zadaniami, w tym roku zrealizujemy 3 duże projekty i aż 5 małych. Do tej pory udało się wykonać oświetlenia ulic, nowe nawierzchnie dróg, place zabaw na Południu i w Kałdowie, park na Piaskach, Orlik przy SP nr 3, Piknik Park oraz wiele mniejszych inwestycji a także imprez. I jeszcze ogromna prośba, dbajmy o to, co wspólnie zrobiliśmy! - dodaje włodarz.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z ogólnego budżetu gminy na wskazane przez mieszkańców propozycje zadań o charakterze lokalnym, które mieszczą się w kompetencji gminy.

Kto może wziąć udział?
W procesie Budżetu Obywatelskiego mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Malborka, niezależnie od wieku.

Co można sfinansować?
W ramach Budżetu Obywatelskiego można sfinansować zadania, których realizacja leży w zakresie zadań własnych gminy, możliwych do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Proponowanym zadaniem może być każda inicjatywa obywatelska, która przyczyni się do poprawy warunków życia i funkcjonowania mieszkańców miasta Malborka, w szczególności zadanie takie jak:
- budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury gminnej,
- działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym, sportowym lub innym mającym na celu podniesienie jakości życia mieszkańców.

Więcej o Malborskim Budżecie Obywatelskim, zasadach, projektach, które zwyciężyły w poprzednich edycjach, mapie realizacji zadań znajdziecie Państwo na stronie www.budzetobywatelski.malbork.pl.

Harmonogram konsultacji:

16.03.2020 – 17.04.2020
Składanie przez mieszkańców propozycji inwestycji i zadań do budżetu na rok 2019 na wniosku będącym załącznikiem do uchwały Rady Miasta Malborka lub przez portal internetowy oraz akcja informacyjna o Budżecie Obywatelskim

04.05.2020 – 30.06.2020

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego

01.09.2020 – 12.09.2020
Spotkania z mieszkańcami, przedstawienie projektów, które zostaną poddane pod głosowanie, publikacja projektów na stronie internetowej miasta Malborka

01.09.2020 – 30.09.2020
Głosowanie mieszkańców w Urzędzie Miasta Malborka oraz na stronie internetowej,

do 09.10.2020

Przekazanie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Burmistrzowi Miasta Malborka wyników głosowania wraz z rekomendacją projektów do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego 2021

Wnioski
Formularz do wypełnienia bezpośrednio na platformie dostępny będzie od 16 marca br. w formie elektronicznej TUTAJ lub w formie pliku do pobrania i edycji wydruku oraz w wersji tradycyjnej (papierowej) w Urzędzie Miasta Malborka w Biurze Obsługi Interesanta (BOI), mieszczącym się na parterze budynku Urzędu Miasta Malborka.

Wypełnione tradycyjnie (papierowo) formularze należy dostarczyć osobiście do BOI lub korespondencyjnie pod adres: Urząd Miasta Malborka, pl. Słowiański 5, 82-200 Malbork, z dopiskiem „Budżet Obywatelski”.

Do pobrania:
Wniosek o ujęcie zadania

Uchwała Rady Miasta Malborka z dnia 1 lutego 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia na terenie Miasta Malborka konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka

Zarządzenie nr 42/2020 Burmistrza Miasta Malborka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Miasta Malborka na 2021 rok

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY BO 2016-2020

2016
* Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Malinowskiego, Łasaka, Stamma, Konopackiej w Malborku Osiedle Słupecka II
* Budowa i utwardzenie drogi ulice Hadyny, Ordonówny, Modrzejewskiej, Jaracza
* Rewitalizacja Parku miejskiego przy ulicy Ciepłej i Łąkowej wraz z wykonaniem placu zabaw dla dzieci

2017

* Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kochanowskiego, Hadyny, Modrzejewskiej, Ordonówny, Jaracza, Stamma i Konopackiej (os. Słupecka II)
* Przestrzeń rekreacyjno-sportowa Kałdowo
* Park kieszonkowy "Południe"

2018
Projekty Duże
* Oświetlenie ulicy Bolesława Krzywoustego i Plac Kazimierza Wielkiego w Malborku
* Park kieszonkowy "Południe"- etap II
* Budowa boiska typu "Orlik" ze sztuczną nawierzchnią oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego
Projekty Małe
* "Street Workout Osiedle Południe-wykonanie nawierzchni pod zestawem do ćwiczeń
* Piknik Rodzinny - Malborskie grilowanie
* Bądź zdrów - 3 Miesięczna Metamorfoza
* Parking rowerowy
* Budowa 4 miejsc postojowych przy bloku mieszkalnym ul. Kotarbińskiego 4
* Zakup flag narodowych

2019
Projekty Duże
* PIKNIK PARK – miejsce do grillowania i piknikowania dla mieszkańców
* Osiedlowe Centrum Aktywności – Osiedle Południe
Projekty Małe
* Bezpieczna droga do przedszkola i szkoły – budowa przejścia dla pieszych przy ulicy Jagiellońskiej
* Wieczorki taneczne w parku Miejskim – cykl letnich zabaw połączonych z nauką tańca towarzyskiego
* Szkolenie pro obronne i strzelectwo sportowe dla młodzieży i dorosłych
Remont ulicy Widokowej (budowa)

2020 (do realizacji)
Projekty Duże
* Modernizacja i powiększenie lodowiska
* Dokończenie inwestycji związanej z modernizacją boiska typu orlik przy SP3
* Sieć defibrylatorów AED może uratować życie
Projekty Małe
* Trasy biegowe w Parku Miejskim oraz wzdłuż bulwaru nad Nogatem
* „Malborskie krasnale” – instalacja w różnych miejscach figurek postaci związanych z historią miasta
* System monitorowania jakości powietrza w Malborku
* Powstanie oświetlenia przy ulicy Rolniczej
* Piknik rodzinny – aktywny i bezpieczny wypoczynek (polana w parku miejskim)