Niedziela, 21 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Pobierasz rentę lub wcześniejszą emeryturę? Rozlicz się z ZUS!

2020-02-17 11:30:54 (ost. akt: 2020-02-17 11:31:03)

Do końca lutego osoby które są na rencie albo wcześniejszej emeryturze a dorabiają, powinny poinformować ZUS o dodatkowych przychodach. Ci, którzy tego nie zrobią mogą stracić świadczenie.

O ile osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny i mają ustalone prawo do emerytury mogą dorabiać bez ograniczeń, o tyle renciści i Ci, którzy na emeryturę przeszli wcześniej powinni pamiętać o limitach w dorabianiu. Dodatkowe zarobki mogą bowiem powodować zawieszenie lub zmniejszenie świadczenia.
Niższej emerytury bądź renty możemy się spodziewać, gdy przekroczymy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Jeśli zaś przekroczymy kolejny próg, czyli 130 proc. wynagrodzenia, nie otrzymamy świadczenia. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłasza co kwartał Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Wcześniejsi emeryci oraz renciści powinni pamiętać, aby do końca lutego dostarczyć do ZUS zaświadczenia o przychodach osiągniętych w minionym roku. Dotyczy to zarówno przychodu z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, a także z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, czy też z tytułu służby w tzw. „mundurówce”. Taki dokument powinien wystawić pracodawca. Świadczeniobiorcy, którzy prowadzą własną działalność muszą napisać oświadczenie samodzielnie. W tym przypadku przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Trzeba pamiętać, że zasady te dotyczą również przychodów osiąganych za granicą.

Obowiązek rozliczania się nie dotyczy emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny, rencistów pobierający renty dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renty rodzinne przysługujące po uprawnionych do takich świadczeń. Nie muszą oni informować ZUS o przychodach. Informacji nie muszą także składać uczniowie gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).