Sobota, 23 września 2023. Imieniny Bogusława, Liwiusza, Tekli

Spotkanie władz miasta z malborskimi przedsiębiorcami w sprawie modernizacji DK 22

2020-02-04 09:54:20 (ost. akt: 2020-02-04 09:56:14)

3 lutego br. w budynku Urzędu Miasta Malborka doszło do kolejnego spotkania konsultacyjnego władz miasta Malborka w osobach burmistrza Marka Charzewskiego i jego zastępców Jana Tadeusza Wilka oraz Józefa Barnasia z przedstawicielami Rady Gospodarczej i firm położonych na długości modernizowanej drogi krajowej 22 oraz w strefie przemysłowej w Malborku. Była to odpowiedź na prośbę członków Rady Gospodarczej z dnia 30 stycznia br.

Projektowanie modernizacji DK 22 to proces, którego efektem powinno być usprawnienie przepustowości ruchu oraz zapewnienie dogodnych warunków dojazdu do lokalnych firm i budynków mieszkalnych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm transportowych oraz firm, z którymi wiąże się duża intensywność ruchu pojazdów, w tym: Malborskie Alegre, Firma Leier, firma Golden, firma Oval, Malborski Elewarr.

Wiele głosów mieszkańców, wniosków Urzędu Miasta Malborka i Starostwa Powiatowego w Malborku przyczyniło się do zgłoszenia uwag do tego projektu. Członkowie Rady Gospodarczej, po zapoznaniu się z aktualnym etapem projektowania DK 22, podczas ostatniego spotkania Rady Gospodarczej w dniu 30 stycznia br., zwrócili się do burmistrza o zorganizowanie dodatkowego spotkania.

Pan Piotr Milewski - główny specjalista ds. utrzymania dróg i komunikacji w Urzędzie Miasta Malborka, przedstawił w sposób szczegółowy aktualny stan prac projektowych modernizacji DK 22. Po długiej dyskusji ustalono, że przedsiębiorcy wniosą na piśmie swoje uwagi, aby można było przygotować kolejne spotkanie z przedstawicielami GDDKiA oraz biura projektowego. Będzie to doskonała okazja do konfrontacji projektu z codziennym wykorzystaniem drogi do prowadzenia biznesu.

Burmistrz Marek Charzewski zapewnił o przygotowaniu takiego spotkania zaraz po przedstawieniu wniosków przedsiębiorców.

informacja i zdjęcia: Rada Gospodarcza przy Burmistrzu Miasta Malborka