Czwartek, 1 czerwca 2023. Imieniny Gracji, Jakuba, Konrada

Przypominamy zasady segregacji odpadów komunalnych

2020-01-30 14:38:35 (ost. akt: 2020-03-01 21:53:17)

Nikt nie ma chyba wątpliwości, że trzeba dbać o środowisko naturalne i powinien robić to każdy. Najprostszym sposobem ochrony naszego otoczenia jest segregacja śmieci i utrzymywanie porządku w przestrzeni publicznej. Choć jasno jest określony podział pojemników - na szkło zielony, na papier niebieski, na metale i plastik żółty, a na odpady biodegradowalne brązowy, to wiele osób i tak ma wątpliwości, co gdzie wrzucić.

Poniżej przypominamy zasady segregacji odpadów podając, co wrzucamy ale również czego nie wrzucamy do danego pojemnika:

http://m.82-200.pl/2020/01/orig/skmbt-22320013009360-5450.jpg

Pojemnik niebieski: PAPIER

Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe
Nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
• papieru lakierowanego i powleczonego folią,
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
• kartonów po mleku i napojach,
• papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych,
• tapet,
• pieluch jednorazowych i podpasek,
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Pojemnik żółty - PLASTIK


Wrzucamy:
• plastikowe butelki po napojach, nakrętki,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach, kapsle, zakrętki od słoików,
• folię aluminiową, metale kolorowe, zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców)
Nie wrzucamy :
• butelek i pojemników z zawartością,
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
• opakowań po olejach silnikowych,
• części samochodowych,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Pojemnik zielony - SZKŁO

Wrzucamy:

• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).
Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
• szkła okularowego i żaroodpornego,
• zniczy z zawartością wosku,
• żarówek i świetlówek,
• reflektorów, luster,
• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
• szyb okiennych i zbrojonych,
• monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

Pojemnik brązowy - BIO

Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe, obierki ,
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew, resztki jedzenia.
Nie wrzucamy:
• kości zwierząt, odchodów zwierząt,
• popiołu z węgla kamiennego,
• leków,
• drewna impregnowanego,
• płyt wiórowych i MDF,
• ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

POZOSTAŁE ODPADY ORAZ TE KTÓRE NIE WIESZ GDZIE NALEŻY WRZUCIĆ, WRZUĆ GO DO POJEMNIKA NA ODPADY ZMIESZANE !!!!
OPAKOWANIA PRZED WŁOŻENIEM DO WORKA LUB POJEMNIKA SEGREGACYJNEGO. NIE NALEŻY MYĆ LECZ TRZEBA JE OPRÓŻNIĆ Z PŁYNÓW, RESZTEK ŻYWNOŚCI LUB INNYCH ZAWARTOŚCI.

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM ICH DO WORKA LUB POJEMNIKA.

WORKI DO SEGREGACJI I POJEMNIKI NALEŻY WYSTAWIĆ PRZED WEJŚCIEM DO POSESJI W PRZEDDZIEŃ LUB NAJPÓŹNIEJ DO GODZINY 6.00 W DZIEŃ WYWOZU. WORKI POWINNY BYĆ PEŁNE I ZABEZPIECZONE PRZED WYSYPANIEM.

PRZETERMINOWANE LEKARSTWA I ZUŻYTE STRZYKAWKI ODDAJ DO APTEKI ALBO ZAWIEŹ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH .

ZUŻYTE BATERIE, ŻARÓWKI, ŚWIETLÓWKI, AKUMULATORY ZOSTAW W SKLEPIE, W KTÓRYM JE KUPUJESZ LUB ZAWIEŹ DO PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW.

W PRZYPADKU BRAKU WŁASNEGO TRANSPORTU ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOWOZU ODPADÓW DO PSZOKA ZA ODPŁATNOŚCIĄ.

NA PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW ZAWOZIMY PONADTO:
➢ ODPADY WIELKOGABARYTOWE NP. MEBLE,
➢ ELEKTROODPADY(SPRZĘT AGD I ELEKTRONICZNY),
➢ ODPADY ZIELONE, JEŚLI NIE CHCESZ ICH KOMPOSTOWAĆ,
➢ ODPADY REMONTOWE (POSEGREGOWANY GRUZ, FOLIE, STYROPIAN),
➢ OPAKOWANIA PO OLEJACH I PŁYNACH SAMOCHODOWYCH,
➢ OPAKOWANIA PO FARBACH I CHEMIKALIACH,
➢ OPONY

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK
ul. Gen. de Gaulle`a 70 – wjazd bramą MZK
tel. (55) 647 – 46 – 57
czynne: poniedziałek – piątek: 9-17
sobota: 9-12
www. zgkim.malbork.pl