Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

Podpisano umowę na rozbudowę przystani żeglarskiej "Park Północny"

2020-01-23 12:47:10 (ost. akt: 2020-01-23 13:05:11)

We wtorek 21 stycznia 2020 r. Burmistrz Miasta Malborka podpisał umowę z przedstawicielem firmy HYDRO-MAG Sp. z o.o. na rozbudowę przystani żeglarskiej "Park Północny" w Malborku.

Zakres inwestycji obejmuje budowę nowych pomostów pływających połączonych do istniejącej infrastruktury, co zwiększy liczbę miejsc postojowych o 24 szt.

Wartość projektu to 940 120,00 zł
Planowany termin zakończenia inwestycji do 31.05.2020 r.


Projekt „Pętla Żuławska - rozbudowa przystani żeglarskiej Park Północny w Malborku" stanowi element przedsięwzięcia strategicznego pn. „Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej” i jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-202, Oś priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego.
http://m.82-200.pl/2020/01/orig/p1190847-5433.jpg