Poniedziałek, 22 kwietnia 2024. Imieniny Łukasza, Kai, Nastazji

Klasyfikacja śródroczna w 1 LO ze srebrną tarczą w tle

2020-01-13 10:11:42 (ost. akt: 2020-01-13 10:15:05)

W roku szkolnym 2019/2020 klasyfikacja śródroczna w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku zbiegła się z przyznaniem szkole SREBRNEJ TARCZY w rankingu liceów 2020 miesięcznika „Perspektywy”. Srebrna tarcza symbolizuje utrzymywanie właściwych standardów nauczania i dobre miejsce wśród najlepszych polskich liceów ogólnokształcących.

Jeszcze przed rozpoczęciem tegorocznych ferii zimowych wszystkie klasy I LO spotkały się w auli szkoły z nauczycielami, aby podsumować pierwsze półrocze roku szkolnego 2019/2020. Nad przebiegiem szkolnego apelu czuwała klasa pierwsza ponadgimnazjalna, która obok scenariusza, opracowanego przez Jagodę Przybyszewską i Artura Jankowskiego, przygotowała również fotograficzną kronikę wydarzeń szkolnych, jakie miały miejsce od września 2019 r. Wyboru zdjęć dokonały: Natalia Ośka i Zuzanna Dmitrzak, a o artystyczną stronę spotkania zadbali Dominika Kuryłowicz i Wiktor Sosnowski.

Pięćdziesięciu jeden uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich odebrało z rąk nauczycieli (razem ze słodkimi i owocowymi upominkami oraz „dniami i godzinami bez stresu”) gratulacje za najlepsze wyniki w nauce. Wśród nich wszystkich szczególne gratulacje złożone zostały Liliannie Jasińskiej i Pawłowi Nowakowi, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce w pierwszym półroczu. W gronie wyróżnionych znaleźli się również uczniowie ze stuprocentową frekwencją oraz klasy: 1 C3, 1 A3, 1 C4 i 1 D4, które osiągnęły najwyższe wyniki w nauce idące w parze z najwyższą frekwencją.

W roku 2020 I Liceum Ogólnokształcące zajmuje 26 miejsce w województwie pomorskim w rankingu liceów miesięcznika „Perspektywy”, a głównym kryterium rankingowym we wspomnianej klasyfikacji są wyniki matur zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkoły w olimpiadach i konkursach przedmiotowych daje to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i Rodzice uczniów gratulują wszystkim tegorocznym licealistom, którzy przystępując do olimpiad i konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020 pracują już dzisiaj na kolejny sukces naszej szkoły.

informacja: Dorota Klofczyńska, wicedyrektor 1 LO w Malborku
zdjęcia: archiwum 1 LO w Malborku