Sobota, 9 grudnia 2023. Imieniny Anety, Leokadii, Wiesława

Porządek nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Malborka

2019-12-24 09:07:50 (ost. akt: 2019-12-24 09:08:52)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

30 grudnia 2019 r. o godz. 9.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miasta Malborka odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej podajemy porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.

2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej.
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 177/g121/F/II/19 z dnia 3 grudnia 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy
finansowej.

3. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2020 r.
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej, ref. Małgorzata Pilarska-Downar Skarbnik Miasta,
b) odczytanie Uchwały Nr 178/g121/P/II/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) opinie Komisji Rady Miasta Malborka,
d) opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

4. Zakończenie sesji.