Niedziela, 22 maja 2022. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Polski Związek Krótkofalowców spotka się w Malborku

2019-12-04 14:28:43 (ost. akt: 2019-12-04 14:31:04)

Zarząd Żuławskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców informuje, że 14 grudnia br. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół Technicznych przy pl. Narutowicza 1 w Malborku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Stowarzyszenia, zamieszkałych na terenie Powiśla, Kociewia i Żuław.

Tematem zebrania będzie podsumowanie dotychczasowej działalności i ustalenie harmonogramu dalszych działań statutowych, zostaną wybrane nowe władze Oddziału, a także przyznane wyróżnienia i wręczone legitymacje nowym członkom Polskiego Związku Krótkofalowców.

Założony w 1930 roku Polski Związek Krótkofalowców, jedna z najstarszych krajowych organizacji pozarządowych, obchodzący za trzy miesiące swoje 90-lecie, jest stowarzyszeniem osób fizycznych, mającym status organizacji pożytku publicznego.

Na terenie województwa pomorskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego mieszka kilkusetosobowa grupa posiadaczy radiostacji krótko- i ultrakrótkofalowych, z których ponad siedemdziesięciu należy do oddziału terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców z siedzibą w Malborku.

Celem działania Polskiego Związku Krótkofalowców jest rozwój, popieranie i ochrona służby radiokomunikacyjnej amatorskiej, satelitarnej oraz dziedzin pokrewnych, prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze nauki, oświaty, edukacji i wychowania, upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, ratownictwa i ochrony ludności, pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, a także działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie osobistych znajomości i współpracy między społeczeństwami, szerzenie idei przyjaźni i solidarności bez względu na narodowość, status społeczny oraz poglądy polityczne czy religijne.

Krótkofalowcy Żuław i Kociewia są członkami wielonarodowej społeczności, poprzez udział w pracach swojego związku oraz obecność w eterze są obecni w Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej IARU, ale też współpracują i współdziałają z terenowymi organami władzy ustawodawczej, administracji rządowej i samorządu terytorialnego w miejscu swojego zamieszkania.

informacja: Prezes Żuławskiego Oddziału Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców Ryszard Siekierski