Niedziela, 26 maja 2024. Imieniny Eweliny, Jana, Pawła

Konsultacje "Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka na rok 2020"

2019-11-27 14:55:33 (ost. akt: 2019-11-27 15:03:15)
logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

logo organizacji pozarządowych z napisem NGO

Burmistrz Miasta Malborka ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje mają na celu poznanie opinii lub uwag dotyczących projektu "Miejskiego Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień dla Miasta Malborka na rok 2020".

Konsultacje będą trwały od 05.12.2019 r. godz. 08:00 do 06.12.2019 r. do godz. 15:30. Termin składania opinii osobiście, pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną we wskazanym powyżej terminie w siedzibie Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku, ul. Nowowiejskiego 48, cpu@cpu.malbork.pl .
Ze szczegółami konsultacji i w/w programem można zapoznać się tutaj:
http://bip.malbork.pl/a,23870,ogloszenie-burmistrza-miasta-malborka-z-dnia-27112019-roku.html