Sobota, 22 czerwca 2024. Imieniny Pauliny, Sabiny, Tomasza

Nowa inwestycja firmy „WOJTEX” w Malborku ze wsparciem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

2019-10-30 10:54:50 (ost. akt: 2019-10-30 14:11:07)

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski 23 października br. z rąk Prezesa Zarządu PSSE Przemysława Sztandery oraz Wiceprezesa Zarządu Pawła Lulewicza otrzymało decyzję o wsparciu lokalizując swoją nową inwestycję na terenie strefy przemysłowej w Malborku.

Obszar objęty Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną w Malborku to ponad 18 ha gruntu gdzie zlokalizowane są firmy o profilach produkcyjnych. Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach gdzie przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT). Warunkiem korzystania z pomocy publicznej jest uzyskanie decyzji o wsparciu na podstawie kryteriów jakościowych (rozwój strukturalny, naukowy, zrównoważony i zasobów ludzkich) oraz ilościowych
(wielkość określana na podstawie stopy bezrobocia w powiecie). Stosownie do zapisów znowelizowanej ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych dostępność pomocy publicznej dla nowych inwestycji nie będzie uzależniona od lokalizacji, co oznacza, że obecne ograniczenia terytorialne przestały istnieć.

Nowe zasady oznaczają zwolnienie podatkowe na terytorium całej Polski z zachowaniem warunków dotyczących przeznaczenia terenu. Nowe zasady eliminują także konieczność stosowania długiej i obciążającej przedsiębiorcę procedury rozszerzenia granic Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jeżeli teren inwestycyjny znajdował się poza jej granicami. Na terenie Malborka między innymi małe firmy mogą liczyć na zwolnienie z podatku dochodowego do kwoty 55% poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz kosztów utworzenia miejsc pracy co może przełożyć się na okres od 12 do 15 lat takiego zwolnienia. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „WOJTEX” Wojciech Zaborowski skorzystało z tej nowej zasady i w dniu 23 października br. z rąk Prezesa Zarządu PSSE Przemysława Sztandery oraz Wiceprezesa Zarządu Pawła Lulewicza otrzymało decyzję o wsparciu lokalizując swoją nową inwestycję na terenie strefy przemysłowej w Malborku.

Burmistrz miasta Malborka – Marek Charzewski, na uroczystym spotkaniu, pogratulował Wojciechowi Zaborowskiemu – właścicielowi firmy „WOJTEX” otrzymanej decyzji i lokalizacji inwestycji w Malborku jednocześnie życząc sukcesów i dalszego rozwoju.
http://m.82-200.pl/2019/10/orig/dsc-0347-5146.jpg