Poniedziałek, 25 września 2023. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Kontrola z ZUS wycelowana

2017-01-23 11:25:32 (ost. akt: 2017-01-23 11:26:20)

Kontrole u płatników składek prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych będą bardziej nacelowane na nieprawidłowości, a poprzedzi je analizę ryzyka.

Nowe przepisy dotyczące prowadzonej przez ZUS kontroli płatników składek weszły w życie 1 stycznia 2017 r., a wprowadziła je Ustawa o poprawie otoczenia prawnego przedsiębiorców i nowela Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Ideą wprowadzenia nowych regulacji jest ukierunkowanie kontroli prowadzonych przez ZUS, urzędy skarbowe, PIP, Sanepid, czy Inspekcję Handlową, na te podmioty gospodarcze, w których istnieje największe ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. Stąd prowadzone od nowego roku kontrole poprzedzone są dokładną analizą ryzyka, którą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych prowadzi się w oparciu o szczegółowe dane z Kompleksowego Systemu Informatycznego. Weryfikowane jest dotychczasowe wywiązywanie się z obowiązków składkowych przez przedsiębiorców, analizowana jest także historia przedkładanych w Zakładzie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

Jednym z ważniejszych kryteriów wyznaczania do kontroli konkretnych płatników składek jest zagrożenie przedawnienia składek. Uwaga zostanie również skierowana na te podmioty, w których wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do płaconych na te ubezpieczenia składek.
Oznacza to, że w pierwszej kolejności Inspektorzy Kontroli ZUS, odwiedzą tych przedsiębiorców, u których ryzyko nieprawidłowości i naruszenia prawa jest największe. Dotyczy to w szczególności firm zgłaszających do ubezpieczeń społecznych ponad 20 osób.

W 2016 r. w woj. pomorskim 88 Inspektorów Kontroli ZUS ( 68 w Oddziale w Gdańsku i 20 w Oddziale w Słupsku) przeprowadziło łącznie 4319 kontroli u płatników składek (w tym w gdańskim Oddziale 3289, a w słupskim 1030).