Wtorek, 4 października 2022. Imieniny Edwina, Rosławy, Rozalii

Powiatowa Rada Rynku Pracy obradowała o kierunkach rozwoju szkolnictwa zawodowego

2019-10-24 14:04:01 (ost. akt: 2019-10-24 14:09:28)

24 października br. w Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy na temat dostosowania edukacji do potrzeb właśnie rynku pracy.

Spotkanie rozpoczęło się od zwiedzania szkoły i pomieszczeń, w których uczniowie mają praktyczną naukę zawodu. Goście zobaczyli między innymi pracownie fryzjerską, gastronomiczną, obrabiarek sterowanych numerycznie, mechaniki lotniczej czy warsztat samochodowy.

Posiedzenie poprowadził Przewodniczący PRRP, burmistrz Nowego Stawu Jerzy Szałach. Jako pierwszy głos zabrał wicestarosta Waldemar Lamkowski, który zachęcał do zastanowienia się, jak wspólnie promować kierunki kształcenia zapewniające zdobycie pracy po szkole i jak przekonać uczniów do wyboru takiego właśnie zawodu. Szkolnictwo zawodowe było od wielu lat w odwrocie i to należy zmienić, między innymi dzięki współpracy z przedsiębiorcami, dzięki pozyskiwaniu środków unijnych, kształceniu kadry pedagogicznej i budowaniu odpowiedniego systemu motywacyjnego.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Joanna Reszka poinformowała zebranych o sytuacji społeczno-gospodarczej na rynku pracy w naszym powiecie. Podkreśliła, że jest to trudny temat, a PUP ma coraz większe problemy z realizacją ofert pracy. Sytuacja może się z czasem jeszcze pogorszyć, ponieważ nasze społeczeństwo się starzeje. Dlatego tak ważna jest dobra i skuteczna współpraca pomiędzy szkołami a pracodawcami w przygotowaniu i doborze odpowiednich pracowników.

O kierunkach rozwoju oświaty w powiecie malborskim referował Dyrektor Wydziału Edukacji w starostwie Stanisław Sumowski. Jego zdaniem jednym z ważniejszych zadań jest stworzenie Strategii Edukacji na najbliższe 5 lat. Należy też promować rozwój szkolnictwa zawodowego, dążyć do poprawy warunków nauki, kształcić kadrę, wyrównywać szanse i współpracować z rodzicami, firmami i instytucjami zajmującymi się rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Nie można zapominać też o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wspierać uczniów wybitnie zdolnych.

Przedsiębiorców reprezentował Jarosław Filipczak, który jest między innymi przewodniczącym Rady Gospodarczej działającej przy Burmistrzu Miasta Malborka. Przedstawił, jakie są oczekiwania pracodawców nie tylko w naszym mieście ale w skali całego kraju. On również podkreślił konieczność ściślejszej współpracy w celu kształcenia uczniów w zawodach z jednej strony dającym im pracę z drugiej zaś zaspokajających potrzeby kadrowe firm.

Na zakończenie wystąpił gospodarz obiektu, dyrektor CEZ Waldemar Kuliński, który przedstawił gościom ofertę edukacyjną swojej placówki zarówno dla uczniów jak i dla osób dorosłych oraz zakres pełnionych usług. Podsumował krótko spotkanie i zaprosił na poczęstunek przygotowanych przez uczniów szkoły.