Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

XV sesja Rady Miasta Malborka

2019-10-24 11:37:14 (ost. akt: 2019-10-24 11:39:06)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

30 października 2019 roku o godz. 9.00 odbędzie się XV sesja Rady Miasta Malborka.

Poniżej porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Sprawozdanie z działalności spółek za 2018 r., których organem założycielskim jest Miasto Malbork.
5. Informacja na temat funkcjonowania lokalnego transportu zbiorowego w 2018 r. i I półroczu 2019 r.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w mieście Malborku w roku szkolnym 2018/2019.
7. Informacja na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
8. Sprawozdanie z działalności Rady Gospodarczej.
9. Zapytania i interpelacje radnych.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – X zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania oraz rozliczania tych dotacji ref. Piotr Sadowski dyr. OSiR;
d) w sprawie udzielenia w 2020 roku Gminie Miastu Elbląg pomocy finansowej na pokrycie kosztów w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych będących mieszkańcami Gminy Miejskiej Malbork, ref. nacz. wydz. SPS, Beata Żaroffe – Preuss;
e) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowo-rekreacyjnych „Moje Boisko – ORLIK 2012” przy ul. Kwiatkowskiego w Malborku, ref naczelnik wydz. OKS Magorzata Krysik;
f) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Malborka, ref przewod. Komisji SWiP Adam Ilarz;
g) w sprawie rozpatrzenia skargi dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ref przewodniczący Komisji SWiP Adam Ilarz;
h) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na kadencję 2020 - 2023, ref. Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta;
i) w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku na kadencję 2020 - 2023, ref. Ewa Dąbrowska Sekretarz Miasta.
11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
12. Informacja Przewodniczącego i Burmistrza o wynikach analizy oświadczeń majątkowych radnych.
13. Komunikaty i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:

Komisja Spraw Społecznych - 29.10.2019 r. godz. 11.00
Komisja OKS - 29.10.2019 r. godz. 12.00
Komisja FiRM i Komisja GKM - 29.10.2019 r. godz. 13.00