Poniedziałek, 25 września 2023. Imieniny Aureli, Kamila, Kleofasa

Szkolenie nauczycieli I LO

2019-10-02 11:56:39 (ost. akt: 2019-10-02 11:57:13)

W ostatni weekend września nauczycielki z I LO: Agnieszka Tkaczyk oraz Izabela Łukasiewicz wzięły udział w szkoleniu zorganizowanym przez Fundację Civis Polonus „Uczymy (się) razem dla świata” poświęconym edukacji globalnej.

Zadaniem edukacji globalnej jest wyjaśnianie globalnych współzależności, przyczyn problemów współczesnego świata i wyzwań z tym związanych. Edukacja globalna ma przybliżać społeczeństwu zagadnienia dotyczące sytuacji uboższych krajów, jak również pokazywać wzajemne zależności między Polakami a mieszkańcami krajów rozwijających się. Edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem oraz włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy. Edukacja globalna nie jest oddzielnym przedmiotem, lecz jej treści zostały zawarte w podstawie programowej poszczególnych przedmiotów. Edukacja globalna rozszerza zakres kształcenia obywatelskiego i wychowania.

Dzięki szkoleniu uczniowie będą mieli okazję do zwiększenia wiedzy na temat problemów współczesnego świata, zdobędą umiejętności pozwalające twórczo zaangażować się w rozwiązywanie globalnych problemów, będą mogli zrealizować projekt edukacyjny i zdobyć związane z tym kompetencje.

Poprzez realizację projektu szkoła podniesie swój potencjał w uczeniu i przygotowywaniu młodych ludzi do stawiania czoła problemom współczesnego świata.