Poniedziałek, 5 grudnia 2022. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

Spotkanie robocze w ramach projektu pn. „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)”

2019-10-01 12:43:22 (ost. akt: 2021-08-17 10:17:17)

W dniu 26.09.2019 r. odbyło się spotkanie robocze pomiędzy partnerami projektu pn. „Rozwój potencjału turystyczno-rekreacyjnego oraz turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malborku (faza II)”.

W trakcie spotkania omawiano harmonogram projektu, jego budżet oraz planowano najbliższe zadania. Priorytetem dla obu samorządów jest na obecnym etapie ogłoszenie przetargów na zakres inwestycyjny projektu i wyłonienie wykonawców robót.

W ramach obecnej FAZY 2 po stronie miasta Malbork zaplanowano do realizacji następujące zadania:
• modernizacja fragmentu bulwarów miejskich nad rzeką Nogat na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w pierwszym etapie działań partnerskich,
• wykonanie placu zabaw na terenie objętym projektem – w sąsiedztwie Zamku Krzyżackiego w Malborku,
• wykonanie kompleksowej dokumentacji technicznej dla budynku zabytkowego Ratusza Miejskiego w Malborku.
http://m.82-200.pl/2019/10/orig/img-20190926-114335-5010.jpg
http://m.82-200.pl/2019/10/orig/pl-rus-5011.jpg

This publication was produced with the financial support of the European Union, under the Poland-Russia Cross-border Cooperation Programme 2014-2020. Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.