Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Wrześniowe spotkanie Rady Gospodarczej

2019-09-23 08:22:08 (ost. akt: 2019-09-23 09:03:47)

12 września 2018 r. odbyło się kolejne w tym roku otwarte spotkanie członków Rady Gospodarczej z udziałem Burmistrza Miasta Malborka Marka Charzewskiego oraz zaproszonego gościa w osobie pana Grzegorza Chabiora dyrektora Wolna Energia Sp. z o.o. w Warszawie.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są ważnym dokumentem mającym wpływ, między innymi, na rozwój gospodarczy miasta. Członkowie Rady, na swoich spotkaniach, przedstawiają aktualne etapy procedowania planów, aby przedsiębiorcy wiedzieli i mogli uczestniczyć w zgłaszaniu wniosków do ich ewentualnych zmian. Aktualnie, procedowany plan dla terenu położonego w mieście Malbork (Pemal, Hotel Zbyszko, parking miejski), dotyczy jednej z lokalnych firm więc szczególnie zainteresowani są nim właściciele firmy Pemal.

W tematyce dróg wodnych i funkcjonowaniu Pętli Żuławskiej uczestnicy dowiedzieli się, że ulega likwidacji spółka która zarządza Pętlą Żuławską. Burmistrz Marek Charzewski poinformował, że do końca marca zakończy się ten proces. Kończy się także okres trwałości projektu, a przystanie przejdą w zarządzanie poszczególnych samorządów. W Malborku, podmiotem, który będzie zarządzał przystanią, będzie malborski OSiR. Należy jednak nadal promować produkt, jakim jest Pętla Żuławska. Przedstawiono propozycję zakupu łodzi żaglowych do prowadzenia szkoleń dla młodych adeptów żeglarstwa. Zakup łodzi byłby z 85% dofinansowaniem z projektu Pętli Żuławskiej. W chwili obecnej wykorzystanie miejsc postojowych dla łodzi jest 100%. Należy zatem wykorzystać potencjał rzeki Nogat, aby jak najwięcej łodzi pojawiało się tu w przyszłości. Pozytywnie odniesiono się także do budowy mostu zwodzonego, aby większe jednostki żaglowe mogły pływać po Nogacie.

Poprawa efektywności energetycznej w obiektach klienta komercyjnego i Jednostek Samorządu Terytorialnego - to temat przedstawiony przez zaproszonego gościa. W kilkudziesięciu minutowym wystąpieniu, uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się o aktualnej sytuacji na rynku i trendach w alternatywnych źródłach energii. Uczestników spotkania zapoznano także z możliwościami wykorzystania urządzeń stacji ładowania pojazdów elektrycznych i oszczędnościami finansowymi, wynikających ze zmniejszenia zużycia energii oraz zastosowanie markowych produktów.
W miesiącu sierpniu Burmistrz zwrócił się do Rady Gospodarczej o wydanie opinii, dotyczącej zmian w zapisach uchwał, zwalniających z podatku od nieruchomości podatników, prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Malborka. Zbigniew Charmułowicz omówił propozycje zmian w proponowanych uchwałach wyjaśniając w jaki sposób te zmiany mają wspierać nowe inwestycje i tworzenie nowych miejsc pracy. Członkowie rady, po wysłuchaniu propozycji zmian i otrzymaniu dodatkowych wyjaśnień, jednogłośnie przegłosowali wydanie pozytywnej opinii przez Radę.

Kolejnym tematem było zaproszenie do uczestnictwa w budowaniu nowej strategii dla Malborka na lata 2020-2030 i zwróceniu uwagi, aby w tej strategii znalazły się zapisy sprzyjające pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Ważnymi tematami już dziś są klimat oraz starzejące się społeczeństwo. Przedstawiono także aktualny etap realizacji miniatury zamku. Budowla nowej warowni będącej w przyszłości dodatkową atrakcją Malborka, musiała otrzymać pozwolenie na budowę wylania ławy fundamentowej z uwagi na ingerencję w grunt miejsca posadowienia nowej miniatury. Po otrzymaniu pozwolenia wykonano wykop do zalania ławy, aby zgodnie z planem w przyszłym sezonie mieszkańcy i turyści mogli podziwiać tę nową miniaturę zamku. Rozmawiano także o strategii klastra energetycznego, którą przedstawił pan Arkadiusz Mroczkowski przewodniczący Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Malborka. W wolnych wnioskach rozmawiano o bieżących sprawach funkcjonowania rady oraz przygotowaniu kolejnego spotkania, które odbędzie się na terenie Zamku Malborskiego.