Wtorek, 5 grudnia 2023. Imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny

XIV sesja Rady Miasta Malborka

2019-09-19 12:01:07 (ost. akt: 2019-09-19 12:04:29)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

W czwartek 26 września o godzinie 9:00 rozpocznie się XIV sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o realizacji programu rewitalizacji miasta.
5. Informacja o działaniach podejmowanych przez Miejskiego Konserwatora Zabytków w celu ochrony zabytków w mieście(ilość i tematyka spraw załatwianych przez mieszkańców oraz inf. o udzielonych dotacjach celowych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
6. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu miasta w I półroczu 2019 r.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – VIII zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
b) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – V zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
c) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – IX zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
d) w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, ref. naczelnik wydz. GKO Barbara Kozicka;
e) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego lub ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Malborka (GEZ), znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta Malborka, z wyjątkiem obiektów których wyłącznym właścicielem jest Gmina Miejska Malbork, ref. Miejski Konserwator Zabytków Aleksandra Bychowska;
f) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska;
g) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska;
h) w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości przy ul. Kotarbińskiego, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska;
i) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gminnych położonych w Malborku przy ul. Wileńskiej, na okres 20 lat, ref. nacz. wydz. RGP Katarzyna Kostrzewa – Rzoska;
j) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/106/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na realizację nowych inwestycji, ref. Zbigniew Charmułowicz:
k) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/107/2015 Rady Miasta Malborka z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy, ref .Zbigniew Charmułowicz:
l) zmieniającą Uchwałę Nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
m) zmieniającą Uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Komunikacji, Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
n) zmieniającą Uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Malborka, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
o) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
p) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
q) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli, ref. Przewodniczący Rady Paweł Dziwosz;
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10. Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja Finansów i Rozw. M-a - 24.09.2019 r. godz.13.00 (sala 232)
2. Komisja GKMiK - 25.09.2019 r. godz.11.30 (sala 114)
3. Komisja Spraw Społecznych - 25.09.2019 r. godz. 13.00 (sala 114)
4. Komisja OKS - 25.09.2019 r. godz. 14.30 (sala 232)

Wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady odbędzie się 24 września 2019 r. o godz. 15.00 w sali posiedzeń (119) Urzędu Miasta.