Czwartek, 25 kwietnia 2024. Imieniny Jarosława, Marka, Wiki

26 września kolejne Malborskie Forum Pomocowe

2019-09-17 11:42:53 (ost. akt: 2019-09-17 13:36:45)

26 września w Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw odbędzie się Malborskie Forum Pomocowe. Tym razem otwarte spotkanie dla wszystkich zainteresowanych. Dedykowane jest w szczególny i wrażliwy sposób dla rodzin, dla osób, które borykają się w zaciszu domowym ze swoimi problemami wynikającymi z uzależnienia osób bliskich. Dzieci, współmałżonka, partnera. Kiedy nie wiadomo co robić, gdzie iść i u kogo szukać pomocy.

Narażeni jesteśmy wtedy szczególnie na wszelkie mity, przekonania nieprawdziwe i niestety często hochsztaplerów chcących np.. wydrenować kieszeń lub opowiadających zwykłe bajdy.

Przyjdź, by zdobyć wiedzę o problematyce, o źródłach, gdzie jej szukać i u kogo. Jeśli jesteś przyjacielem, przyjaciółką, znajomym osoby potrzebującej pomocy, jeśli jesteś pracodawcą, jeśli chcesz wiedzieć a nie brnąć w mitach na te tematy – po prostu poświęć czas i przyjdź. Warto
- zachęcają organizatorzy
http://m.82-200.pl/2019/09/orig/mfp-plakat-26wrzesen-4937.jpg
Malborskie Forum Pomocowe (MFP): to cykliczne spotkania przedstawicieli różnych środowisk Malborka (urzędów, organizacji, stowarzyszeń, instytucji, służb miejskich i powiatowych, kościołów wszelkich denominacji, grup nieformalnych, obywateli naszego habitatu po to aby wspólnie wyłuskiwać, przybliżać konkretne problemy i wspólnie poszukiwać sensownych oraz pragmatycznych rozwiązań merytorycznie w obrębię obowiązującego nas wszystkich prawa.


Program wydarzenia
16.00 - 16.15 - rozpoczęcie i wprowadzenie do zagadnień poruszanych na Forum
16.15 - 16.30 - mikrowykład Lecha Marczuka, lekarza psychiatry - pt. Czym jest detoksykacja i pobyt na oddziale detoksykacyjnym. Mity i konieczna wiedza.
16.30 - 16.40 - pytania i dojaśnienia
mikrowykład - Andrzeja Anuszkiewicza specjalisty terapii uzależnień, przewodniczącego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz mł.asp. Sylwii Kowalewskiej, oficera prasowego Komendanta Powiatowego Policji – pt. Czym jest zobowiązanie do leczenia i jak działają procedury interwencyjne wobec osób uzależnionych, oraz sprawców przemocy – mity i pragmatyka.
16.40 - 16. 55 - mikrowykład Piotra Kluski, certyfikowanego specjalistę terapii uzależnień - Czym jest leczenie odwykowe, przebieg, krótkie omówienie. Mity i konieczna wiedza. Oraz sakramentalne ... dlaczego w systemie zamkniętym?!
16.55 - 17.10 - pytania i dojaśnienia
17.10 – 17.25 - mikrowykład Joanny Żołdak- specjalistki terapii uzależnień, psycholog, pedagog – pt. Jak wygląda proces pracy nad sobą pacjenta w programie ambulatoryjnego leczenia odwykowego. Jakie zagrożenia niesie dla pacjenta, i jak długo trwa jego praca – mity i realia.
17.25 - 17.40 pytania i dojaśnienia
17.40 - 18.00 słów kilka na temat działania systemu After Care – specjaliści, profilaktycy i osoby zajmujące się tym zagadnieniem zawodowo. - Opowiedzą, dlaczego tak ważne są wszystkie elementy i współdziałanie. Padnie odpowiedź na pytanie – dlaczego mówi się o zaczęciu każdej terapii, leczeniu uzależnień - jako rozpoczęciu procesu zdrowienia. O grupach samopomocowych, terapeutycznych grupach wsparcia, o oglądzie siebie, o poszukiwaniach duchowych i duchowości, konieczności informowania lekarza rodzinnego i innych o swoim uzależnieniu. Oraz o tym, że nie ma "Klubów AA", że panują mity na temat alkoholizmu, że panują nieprawdziwe przekonania.
Krótkie omówienie - wsparte będzie przez Agnieszkę Pedriger p.o. kierownik malborskiej Fili Biblioteki Pedagogicznej w Gdańsku. Przedstawi Ona ofertę i zasady korzystania z bardzo bogatego księgozbioru w intersujących obszarach wiedzy. Obali też mit o tym kto może korzystać z zasobów biblioteki i tych elektronicznych także. - pytania i dojaśnienia w trakcie lub podczas rozmów kuluarowych
18.00 - 18.15 mikrowykład - Małgorzaty Robaczek prezes malborskiego oddziału Teen Challenge, pedagog – pt. Chrześcijańskie Ośrodki "Teen Challenge" dla Osób Uzależnionych w Broczynie i Łękinii
18.15 - 18.30 pytania i dojaśnienia
18.30 - 18.45 mikrowykład - przedstawiciela i przedstawicielki grup samopomocowych o różnorodnościach i czemu służą grupy Anonimowych Alkoholików, Al. - Anon, DDA, etc. Zasady pracy indywidualnej nad sobą (12 kroków) oraz zasady funkcjonowania grupy (12 tradycji).
18.45 - 18.55 pytania i dojaśnienia
18.55 - 19.05 mkrowykład - przedstawiciela Malborskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego “Tu i Teraz” na temat mitów związanych z abstynencją, abstynentami i do czego służy klub abstynenta np. klub przy ulicy Pocztowej w Malborku. - pytania i dojaśnienia w trakcie lub podczas rozmów kuluarowych
Przez cały czas czynne będą stoiska;
A po 19:05 - prezentacja możliwości NZOZ CENTRUM PSYCHIATRII SP. Z O.O. w Malborku przy ul. Józefa Wybickiego. (program terapii dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych, itd.) Przedstawienie zasad przyjmowania na Oddział Detoksykacyjny w Prabutach, Program terapii na Oddziale Leczenia Odwykowego tamże
Po 19:20 prezentacja możliwości Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Malborku przy ulicy Nowowiejskiego (program terapii dla osób uzależnionych, dla osób współuzależnionych, dotkniętych przemocą, itd.) Przedstawienie zasad korzystania z sposobu ambulatoryjnego. Bezpłatna literatura informacyjno - edukacyjna.

Po 19:35 prezentacja możliwości uczestnictwa terapii w prywatnym Ośrodku Terapii “In Puris”. Który oferuje rozpoczęcie zdrowienia z uzależnienia od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i seksu. W oparciu o diagnozę leczenie dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta (OPT – Osobiste Plany Terapii). W ośrodku można również skorzystać z profesjonalnego odtrucia organizmu.

Na wydarzenie zapraszają Andrzej Panek MROP oraz Krzysztof Hajbowicz twórca forum.
Wydarzenie swoim patronatem objął Burmistrz Miasta Malborka - Marek Charzewski