środa, 28 lutego 2024. Imieniny Ludomira, Makarego, Wiliany

Malborski Maraton Kajakowy 12h

2019-09-11 13:11:40 (ost. akt: 2019-09-11 14:04:30)

W sobotę 14 września po raz trzeci odbędzie się 12 godzinny Malborski Maraton Kajakowy.

Impreza ma charakter maratonu. Celem jest pokonanie jak najdłuższego dystansu (jak największej liczby okrążeń wyznaczonej pętli) w czasie jej trwania. Czas trwania imprezy to 12 godzin. Każde wykonane okrążenie uczestnik zgłasza w Punkcie Sędziowskim (dalej PS) znajdującym się na trasie okrążenia.

Start i meta: Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku
Czas startu: godzina 6:30.
Czas zamknięcia mety: godzina 18:30.

Punkt Sędziowski:
Kąpielisko Miejskie OSiR w Malborku - punkt będzie odpowiednio oznakowany

Trasa maratonu: rzeka NOGAT pętla pomiędzy mostem drewnianym nieopodal zamku i wcześniej ustawioną boją, dystans
jednego okrążenia to 4000m (mapka poniżej). Każde pokonane okrążenie musi zostać zgłoszone przez uczestnika w PS
znajdującym się na trasie okrążenia. W trakcie płynięcia dopuszczona jest nieograniczona ilość przerw, czas trwania przerw
także nieograniczony. Miejsce przerwy znajduje się przy Kąpielisku Miejskim. Każdorazowe skorzystanie z przerwy należy
zgłosić sędziemu. Każdorazowe wznowienie płynięcia po przerwie należy zgłosić sędziemu. Zakończenie wyścigu przed
czasem jego trwania (zamknięcia mety) należy zgłosić w PS. Zaliczone będą tylko pełne okrążenia. W momencie zamknięcia linii mety tj. 18:30 lub wcześniej zawodnik musi znajdować się przy PS. W innym przypadku zawodnik będzie
nieklasyfikowany. W pobliżu linii startu/mety utworzona zostanie dodatkowa pętla o długości 1 km dla osób, które stwierdzą, że nie zdążą już do godz. 18:30 wykonać pełnej pętli będą mogli skorzystać z pętli 1 km, aby wykorzystać pozostały czas.

Kategorie wyścigu:
Uczestnicy startują w następujących kategoriach:
K-1 i K-2 mężczyźni, K-1 i K-2 kobiety, K-2 mikst,
C-1 i C-2 mężczyźni, C-2 mikst, (w tym wszelkiego rodzaje kanu).
W przypaku startu w osadzie dwuosobowej wymagana rejestracja i wpisowe obu zawodników.
Dzieci i młodzież do lat 16 mogą uczestniczyć w wyścigu, pod opieką osób dorosłych (rodziców lub opiekunów prawnych),
lub w przypadku młodzieży 16-17 lat za pisemna zgodą rodziców, opiekunów złożoną na piśmie osobiście w sekretariacie
maratonu. Impreza jest częścią cyklu maratonów kajakowych Canoa Cup. W związku z limitem czasowym i stopniem
trudności trasy ustalony zostaje minimalny próg zaliczenie wyścigu i wynosi minimum 60 km. Uczestnicy biorą udział w
wyścigu na własnym sprzęcie pływającym (kajak, wiosło oraz kamizelka asekuracyjna). Organizator nie wprowadza
ograniczeń związanych z rodzajem kajaków. Dopuszczone są wszystkie typy kajaków. Każdy uczestnik musi płynąć w
prawidłowo zapiętej kamizelce podczas całego maratonu.

Opłata startowa - 100 zł
Rejestracja tylko przez FORMULARZ

Regulamin dostępny TUTAJ

Organizatorami wydarzenia są Stowarzyszenie Przyjazne Przedszkole w Starym Polu oraz Malborskie Stowarzyszenie Sportowe "Lena"