Niedziela, 21 lipca 2024. Imieniny Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

2019-09-05 15:19:03 (ost. akt: 2019-09-05 15:22:00)

Wyjątkowo długie wakacje dobiegły końca, początek września 2019 roku to powrót do szkolnej rzeczywistości i obowiązków… Poniżej relacja z rozpoczęcia roku szkolnego w Liceum Ogólnokształcącym nr 1

Pani dyrektor Hanna Lalak serdecznie powitała po wakacjach: uczniów, rodziców, nauczycieli, absolwentów oraz przybyłych gości: starostę Powiatu malborskiego - pana Mirosława Czaplę, przewodniczącą Rady Rodziców- panią Katarzynę Fabiańską, wieloletniego nauczyciela I LO- panią Krystynę Gozdur.

Dzień dzisiejszy to nie tylko uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Dzisiaj symbolicznie zakończyliśmy marsz do szkoły, który został przerwany wybuchem II wojny światowej 80 lat temu. Społeczność szkolna I LO w Malborku odpowiedziała na inicjatywę Rady Dzieci i Młodzieży RP, której celem było uczczenie pamięci tych, którym nie dane było uczyć się w normalnych warunkach.

Rok szkolny 2019/2020 będzie wyjątkowy, ponieważ rozpoczął się w nowej szkole dla uczniów klas pierwszych z podwójnego rocznika. Powitaliśmy dwie klasy 1 a: trzyletnią z wychowawcą panem Piotrem Zimbałem oraz czteroletnią z wychowawcą panią Anną Molendą, dwie klasy 1 b: trzyletnią z wychowawcą panem Jackiem Jakusikiem oraz czteroletnią z wychowawcą panią Ewą Statkiewicz, dwie klasy 1c: trzyletnią z wychowawcą panią Magdaleną Kubaszewską oraz czteroletnią z wychowawcą panią Joanną Jasińską, dwie klasy 1d: trzyletnią z wychowawcą Moniką Zeltinger oraz czteroletnią z wychowawcą Małgorzatą Konkol- Cioch.

Pan starosta Mirosław Czapla wręczył legitymacje szkolne nowoprzyjętym uczniom, którzy na etapie rekrutacji uzyskali największą liczbę punktów. Legitymacje odebrali: Agata Steiniger, Bartosz Bożek, Alicja Nawrocka, Zuzanna Kaniepień, Sebastian Berk, Zuzanna Gos, Antonina Klimkowska, Julia Wansowicz, Dominika Wrzochalska, Helena Borkowska, Patrycja Kwiatkowska, Wiktoria Derbich, Joanna Suchomska, Szymon Baźmierowski, Zuzanna Omieczyńska, Paweł Nowak, Weronika Skok, Tomasz Grochulski.

Powiększyło się również grono nauczycieli. Dyrektor pani Hanna Lalak powitała: panią Agnieszkę Polską - nauczyciela matematyki, panią Violettę Jankowiak- nauczyciela elementów dziennikarstwa, panią Leokadię Prędotę- nauczyciela bibliotekarza, księdza Marcina Marciniaka, księdza Piotra Sasułę, pana Piotra Donajskiego - nauczyciela informatyki, pana Piotra Śremskiego- nauczyciela ratownictwa medycznego.

Dzień 2 września 2019 roku zapisuje się również w dziejach szkoły ze względu na wyjątkowe wydarzenie, na które czekaliśmy blisko dwa lata. 160 letni dąb szypułkowy, który rośnie na dziedzińcu szkolnym stał się pomnikiem przyrody! Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki pasji i wytrwałości nauczycieli I LO: pani Magdaleny Kubaszewskiej, pani Jowity Uniewicz, dzięki inspiracji pani Krystyny Gozdur oraz byłego przewodniczącego SU - Dawida Zakrzewskiego. Po krótkiej refleksji na temat dębu wygłoszonej przez panią Gozdur uroczyście umocowano tabliczkę z napisem „ Pomnik przyrody”. Świadkami wydarzenia byli przedstawiciele klas pierwszych,drugich i trzecich.

Na koniec uroczystego spotkania zabrał głos przewodniczący SU- Jan Zapolski- Downar, udzielił bezcennych rad, dodał otuchy na nowy rok szkolny.

„Rok szkolny 2019/20 uważam za otwarty”- ogłosiła pani dyrektor Hanna Lalak