Niedziela, 3 grudnia 2023. Imieniny Hilarego, Franciszki, Ksawery

Nabór wniosków o dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców ze środków KFS

2019-08-23 13:10:42 (ost. akt: 2019-08-23 13:13:11)

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku wydłużył termin otwarty nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, realizowanego w oparciu o priorytety Rady Rynku Pracy określone na 2019 rok. Wnioski można składać do 30 sierpnia 2019 r.

Środki rezerwy KFS mogą być przyznane wyłącznie na:

a. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,

b. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – pracodawca zobligowany jest dołączyć do wniosku oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika szkolenia orzeczenia o niepełnosprawności, który stanowi integralną część wniosku;

c. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy – pracodawca zobligowany jest dołączyć oświadczenie, który stanowi integralną część wniosku i udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu 3 miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/ planowanymi do wprowadzenia zmianami.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w projekcie oraz wzory formularzy znajdą Państwo TUTAJ.

W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. (55) 272-33-51 wew. 320 lub w siedzibie Urzędu pokój nr 11.