Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

1 sierpnia - Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

2019-07-23 14:31:05 (ost. akt: 2019-07-24 10:12:56)

Burmistrz Miasta Malborka oraz Sklepy Cynamonowe zapraszają do upamiętnienia tysięcy Bohaterów, zarówno cywilnych, jak i żołnierzy, biorących udział w walkach o niepodległość. 1 sierpnia można będzie zobaczyć inscenizację historyczną pt. „Warszawa' 44” jak również złożyć kwiaty pod pomnikami:

godz. 17.00 – inscenizacja historyczna pt. „Warszawa' 44”, której realizatorem są Sklepy Cynamonowe w Malborku (ul. Piastowskiej, obok kas Muzeum Zamkowego)

ok. godz. 17.30 – bezpośrednio po inscenizacji przejście na Skwer Żołnierzy Wyklętych, gdzie nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Armii Krajowej oraz pod Kamieniem poświęconym pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Jednocześnie informujemy o mogących wystąpić utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z organizacją Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia br. Podczas przygotowań do uroczystości, w trakcie jej trwania oraz przemarszu, w godzinach od 12:00 do 18:00 czasowo zostanie wyłączony ruch kołowy:

od 12:00 do 17:30 na fragmencie ul. Piastowskiej równoległym do łuku przy kasach Muzeum Zamkowego – ruch kołowy będzie odbywał się po łuku,

od 17:25 do 17:35 na ul. Sierakowskich,

od 17:30 do 18:00 na ul. Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Sierakowskich do Ronda Solidarności (bez Ronda).


Trochę historii...

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) było wystąpieniem zbrojnym zorganizowanym przez Armię Krajową w ramach akcji "Burza", przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.

Od strony militarnej powstanie było wymierzone przeciwko Niemcom, jednak jego strategicznym celem była próba ratowania powojennej suwerenności, przedwojennego kształtu granicy wschodniej poprzez odtworzenie w stolicy Polski legalnych władz państwowych, będących naturalną kontynuacją władz przedwojennych. Miało to uniemożliwić narzucenie Polsce marionetkowych władz uzależnionych od Związku Sowieckiego, zainstalowanych w Lublinie jako Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Wystąpienie w Warszawie miało także zanegować ustalony jeszcze przez aliantów na konferencji teherańskiej pod koniec 1943 nowy porządek polityczny w Europie Wschodniej, zgodnie z którym USA i Wielka Brytania zgadzały się na prowadzoną przez Józefa Stalina politykę faktów dokonanych na ziemiach polskich. W świetle tych ustaleń powstanie warszawskie miało skomplikować podział na strefy operacyjne, w myśl którego Polska znajdowała się w strefie operacyjnej ZSRR (przez co wojska aliantów zachodnich ani oddziały pozostające pod ich dowództwem nie mogły tu operować – przewidywano przybycie do stolicy spadochroniarzy polskich z zachodu 1 SBS oraz obserwatorów alianckich).

Dnia 29 lipca do Warszawiaków zaapelował przez radio moskiewskie Związek Patriotów Polskich nawołując ludność Warszawy do powstania przeciw Niemcom. Komunikaty, będące powtórzeniem tej audycji, nadawała także czterokrotnie dnia 30 lipca 1944 roku (w godzinach: 15.00, 20.55, 21.55, i 23.00) moskiewska Radiostacja im. Tadeusza Kościuszki. W obliczu zbliżania się Armii Czerwonej do Warszawy i okolic, jej sukcesów na froncie i pozytywnej oceny jej możliwości dalszej ofensywy, zdecydowano o wybuchu powstania. Wobec sprzyjającej sytuacji na froncie polscy dowódcy przewidywali, iż powstanie powinno trwać zaledwie kilka dni, zaś w rzeczywistości jego walki trwały 63 dni. Straty po stronie polskiej wyniosły około 10 tys. zabitych i 7 tys. zaginionych, 5 tys. rannych żołnierzy oraz od 120 do 200 tysięcy ofiar spośród ludności cywilnej. Wśród zabitych przeważała młodzież, w tym ogromna większość warszawskiej inteligencji.
Po stronie niemieckiej straty wyniosły 10 tys. zabitych, 6 tys. zaginionych, 9 tys. rannych żołnierzy, 300 zniszczonych czołgów i samochodów pancernych]. Według zeznań von dem Bacha, złożonych w 1947 roku w Warszawie, wyniosły 10 tysięcy zabitych oraz 7 tysięcy zaginionych i 9 tysięcy rannych – dane te zostały przyjęte przez historiografię.

W dniu wybuchu powstania warszawskiego SS-Reichsführer Heinrich Himmler, powołując się na dyspozycję Hitlera, wydał rozkaz zniszczenia miasta i wyniszczenia ludności cywilnej Warszawy. Rozkaz ten, według zeznań Ericha von dem Bacha w Norymberdze w 1946, brzmiał następująco:

1. Ujętych powstańców należy zabijać bez względu na to, czy walczą zgodnie z Konwencją Haską, czy też ją naruszają.
2. Nie walcząca część ludności, kobiety i dzieci, ma być również zabijana.
3. Całe miasto ma być zrównane z ziemią, to jest domy, ulice, urządzenia w tym mieście i wszystko, co się w nim znajduje.

Efektem rozkazu była eksterminacja mieszkańców warszawskiej Woli, jak również masowe mordy w innych dzielnicach Warszawy - zwłaszcza na Ochocie, Mokotowie i Śródmieściu - do których dochodziło w szczególności w pierwszych dniach sierpnia 1944 r.

Podczas walk zburzonych zostało około 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu, w wyniku celowego burzenia i palenia miasta przez niemieckie oddziały niszczycielskie (niem. Vernichtungskommando), dalsze 35%. Wobec zniszczenia około 10% zabudowy w obronie miasta we wrześniu 1939 roku i 15% w wyniku powstania w getcie warszawskim, pod koniec wojny około 85% miasta leżało w gruzach. Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny.

Źródło:
• Jerzy Piorkowski (1957). Miasto Nieujarzmione, 76, Warszawa: Iskry. no ISBN.
• Stanisław Kopf (1984). Dni Powstania, Kronika Fotograficzna Walczącej Warszawy, 68, Warsaw: PAX. no ISBN.
• Zdzisław Poniatowski, Ryszard Zelwiański "Batalion AL im. Czwartaków", 1971 r.