Sobota, 2 marca 2024. Imieniny Halszki, Heleny, Karola

Informacja Burmistrza ws. UKS "Orzeł" w Malborku

2019-06-27 13:12:34 (ost. akt: 2019-06-27 13:30:55)

W związku z publicznymi informacjami na temat rezygnacji Orła Malbork z II ligi i niejasnej przyszłości kobiecej piłki siatkowej informuję, że są one nieprawdziwe w kontekście moich działań i swoim oddźwiękiem wprowadzają mieszkańców w błąd.

Posiadam ogromną świadomość niebagatelnej roli jaką zapewnia sport w ogólnym rozwoju uczniów, a za tym i zajęcia sportowe we wszystkich dyscyplinach sportu. Potwierdzeniem tego jest moja coroczna zgoda na prowadzenie takich zajęć w szkołach oraz na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej przez stowarzyszenia poprzez przekazywanie corocznie zwiększanych środków finansowych na te cele.

Wkład Miasta Malborka w funkcjonowanie i rozwój siatkówki, także w kontekście dotychczasowych osiągnięć tej dyscypliny, jest najwyższy ze wszystkich dyscyplin sportu na terenie Miasta Malborka. W ten wkład należy wliczyć dotację z budżetu Miasta Malborka, godziny pracy nauczycieli w ramach zajęć szkolenia siatkarskiego prowadzone w szkołach i nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych (dostosowując harmonogramy innych działań do liczby treningów i rozgrywek siatkarskich).

Po pierwsze zaskakująca jest medialna informacja o powodach rezygnacji klubu z II ligi. UKS „Orzeł” prowadzi działalność sportową w formie klubu sportowego, który działa na zasadach przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Na podstawie tych przepisów samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Tym samym postanowienie o rezygnacji klubu z II ligi jest autonomiczną decyzją władz zarządzających klubem. Tym bardziej to zaskakujące, że Miasto Malbork w dniu 15.02.2019r. podpisało umowę z UKS „Orzeł” na realizację zadania publicznego (do dnia 31.12.2019r.) pt. „Program upowszechniania i propagowania kultury fizycznej poprzez organizację profesjonalnego szkolenia w piłce siatkowej dziewcząt oraz udział w młodzieżowych rozgrywkach ligowych i seniorskiej 2 lidze kobiet” przekazując na ten cel 44.000 zł z budżetu miasta. Do dnia dzisiejszego nic nie uległo zmianie w zakresie ww. umowy. Natomiast warto przy tym zaznaczyć, za wcześniejszymi informacjami prasowymi, że Orzeł Malbork występował w II lidze dzięki porozumieniu ze Spartą Braniewo i wystawieniu wspólnej drużyny. Kluby wystawiały też wspólną drużynę do rozgrywek juniorskich. Natomiast w sprawie rzekomego braku dostępu ww. klubu do bazy zaprzeczyłem już tym informacjom na sesji Rady Miasta Malborka w dniu 17.06.2019r.. Udostępnianie obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku jest zawsze możliwe na zasadach określonych przez zarządcę tego obiektu, którym jest dyrektor szkoły.

Po drugie dyscyplina piłki siatkowej jest dyscypliną, na którą Miasto Malbork przeznacza największą liczbę godzin w ramach zajęć w szkołach przeznaczonych tylko na to szkolenie:
1. Od 2017r. funkcjonują oddziały sportowe w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku, prowadzące szkolenie sportowe w dwóch dyscyplinach w jednej klasie, tj. piłce siatkowej i hokeju na lodzie. Dla jednej klasy na zajęcia wychowania fizycznego przeznacza się tygodniowo po 20 h wychowania fizycznego (po 10 h dla danej dyscypliny), czyli łącznie 40 h tygodniowo dla obecnie funkcjonujących dwóch klas (łącznie dla 41 uczniów). Dla porównania inne oddziały nie będące sportowymi mają ujęte 4 h (jeśli nie ma podziału na grupy) zajęć wychowania fizycznego!
2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku na rok szkolny 2018/2019 Burmistrz Miasta Malborka zatwierdził 18 h godzin zajęć pozalekcyjnych piłki siatkowej dziewcząt i chłopców (po 9 h) (przeniesionych w latach wcześniejszych przez ówczesnego dyrektora Gimnazjum nr 3 do tej szkoły), które prowadzone były cały czas z wykorzystaniem bazy Szkoły Podstawowej nr 5 w Malborku.
3. W Szkole Podstawowej nr 5 w Malborku na rok szkolny 2018/2019 Burmistrz Miasta Malborka zatwierdził 12 h godzin na realizację zajęć w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych, które zresztą w innych miastach powiązane są z prowadzeniem klas sportowych siatkarskich (a takie klasy prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 3 w Malborku).
Tym samym na realizację szkolenia w zakresie piłki siatkowej na rok szkolny 2018/2019 (w ramach oddziałów sportowych w Szkole Podstawowej nr 3, Siatkarskich Ośrodków Szkoleniowych w Szkole Podstawowej nr 5 i zajęć pozalekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 3) przeznaczano 50 h tygodniowo pracy nauczycieli ( tj. ponad 2,5 etatu nauczycieli)!

Zaznaczę jeszcze, że na spotkaniu z moim udziałem w sprawie organizacji szkolenia siatkarskiego ustalono, że osoby prowadzące to szkolenie, przedstawią propozycję dalszego funkcjonowania tego szkolenia w szkołach (chociażby w kontekście Szkoły Podstawowej nr 3 w Malborku z uwagi na prowadzone w tej właśnie szkole klasy sportowe siatkarskie, realizację pozalekcyjnych godzin na szkolenie siatkarskie, przeniesienie nauczyciela, a także nowy obiekt sportowy szkoły), oczywiście zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa oświatowego. Zamiast tych propozycji udostępniane są publicznie mało transparentne informacje o powodach rezygnacji UKS „Orzeł” z II ligi i przedstawiające w fałszywym świetle nie tylko moją osobę.

Przedstawione powyżej informacje jednoznacznie wskazują, że zawsze podejmowane przeze mnie działania wspierały i będą wspierać sport, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.