Piątek, 23 lutego 2024. Imieniny Damiana, Romana, Romany

Andrzej Krzemiński i hufiec ZHP odebrali tytuł Zasłużony dla Miasta Malborka

2019-06-26 17:12:25 (ost. akt: 2019-06-26 17:59:14)

Podczas dzisiejszej (26.06) Uroczystej Sesji Rady Miasta Malborka w zamkowym Karwanie wręczone zostały tytuły „Zasłużony dla Miasta Malborka”.

To zaszczytne wyróżnienie nadawane jest w naszym mieście od 2003 roku i jest wyrazem uznania za wybitne zasługi na rzecz Malborka. Tytuł nadaje Rada Miasta w drodze uchwały, w tym roku zostały wręczone:

Andrzejowi Krzemińskiemu - artyście, plastykowi, autorowi niezliczonych inicjatyw i projektów kulturalnych, za cały dotychczasowy dorobek twórczy oraz za zaangażowanie w organizację wielu miejskich przedsięwzięć artystycznych i wystaw malborskich malarzy, promującego szyukę na najwyższym poziomie

Uchwała nr X/78/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019

Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Malborku - najstarszej organizacji pozarządowej działającej na terenie powiatu malborskiego, za dotychczasowe zasługi i osiągnięcia w budowanie dorobku naszego miasta oraz wspieranie wychowania dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami takimi jak patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój.

Hufiec reprezentował komendant druh Tadeusz Orzęcki.

Uchwała nr X/79/2019 Rady Miasta Malborka z dnia 31.05.2019

Laudacje odczytał kanclerz kapituły przyznającej tytuł „Zasłużony dla Miasta Malborka” Andrzej Panek. Gratulacje wyróżnionym złożyły władze miasta i powiatu oraz Urzędu Marszałkowskiego reprezentowanego przez marszałka Józefa Sarnowskiego, wicedyrektor Muzeum Zamkowego Kazimierz Bogusz oraz przyjaciele. Piękny gest dla swojego dawnego kolegi z pracy wykonała pani Stanisława Wojciechowska Soja, która napisała piękny wiersz dla Andrzeja Krzemińskiego. O minutę ciszy ku czci wszystkich nieżyjących już harcerzy poprosił Edward Orzęcki.

Na zakończenie miała miejsce część artystyczna, na scenie wystąpił zespół Łubu Dubu pod kierunkiem Katarzyna Bacy. Występ był wyjątkowy, ponieważ w ostatnim utworze wystąpił Tadeusz Orzęcki, który był jednym z bohaterów tej uroczystości.

Dodatkową atrakcją była wystawa prac Andrzeja Krzemińskiego w Karwanie.