Czwartek, 13 czerwca 2024. Imieniny Antoniego, Gracji, Lucjana

Działa już „Stacja Malborka +” na ul. Sienkiewicza

2019-06-26 10:31:05 (ost. akt: 2019-06-26 11:55:00)

Od wtorku (25.06) oficjalną działalność rozpoczęła „Stacja Malborka +” przy ul. Sienkiewicza 43, zaadaptowana na placówkę dla dzieci i poradnię rodzina w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego „Malbork na „+”- rewitalizacja historycznego śródmieścia Miasta Malborka”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WP 2014-2020 oraz „Malbork na „+” działania społeczne w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP 2014-2020.

Placówka będzie pełniła rolę wsparcia dla dzieci i rodziców z obszaru rewitalizacji. Projekt stanowi odpowiedz na zdiagnozowane problemy w postaci: rozluźnienia więzi rodzinnych, braku oferty programów aktywizujących i przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz niskiego stopnia aktywizacji społecznej rodzin.

Odbywać się tu będą zajęcia podnoszące kompetencje dzieci i ich rodziców, spotkania ze specjalistami (psycholog, pedagog, terapeuta, prawnik). Uczestnicy wezmą także udział w warsztatach, wyjazdach letnich i zimowych oraz wielu ciekawych wydarzeniach przygotowanych przez organizatorów.

- Mamy nadzieję, że będzie to przestrzeń integrująca mieszkańców nie tylko obszaru rewitalizacji, ale tych wszystkich, którzy będą chcieli uczestniczyć w życiu społecznym tego miejsca - mówi koordynator projektu Anna .

Placówkę poprowadzi partner społecznych Miasta Malborka - ZHP Chorągiew Gdańska. Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Malborku.

Okres trwania projektu od maja 2019 do 31 grudnia 2021. Wartość projektu: 1 995 156,00 w tym dofinansowanie ze środków EFS w wysokości 1 895 398,20 co stanowi 95 % wartości projektu.