środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Umowa na modernizację bulwarów nad Nogatem podpisana

2019-06-19 13:40:45 (ost. akt: 2020-01-15 10:19:42)

18 czerwca br. podczas IX Forum Regionów Partnerskich w Kaliningradzie została podpisana długo wyczekiwana umowa na realizację projektu pn. „Rozwój potencjału turystyki rekreacyjnej i turystyki wodnej w miastach Swietłyj i Malbork”, częścią którego jest rewitalizacja znacznej części bulwarów miejskich.

Ze strony rosyjskiej dokument sygnował mer Alexandr Leonidovich Blinov jako lider projektu, Malbork reprezentował burmistrz Marek Charzewski.

Spotkanie w Kaliningradzie było również Wydarzeniem Rocznym Programu Polska – Rosja, na którym burmistrz Charzewski obok zastępcy mera Miasta Swietłyj Dmitrija Uspenskiy uczestniczył w panelu dyskusyjnym pod hasłem - Strategiczne projekty dla rozwoju polsko-rosyjskiego pogranicza – między wizją a praktyką. W panelu poruszano kwestie takie jak znaczenie projektów dla polsko-rosyjskiego obszaru pogranicza, budowanie trwałego partnerstwa w Programie, oraz plany na przyszłość dotyczące realizacji przedmiotowego projektu. W panelu udział wieli również przedstawiciele beneficjentów Large Infrastructural Project tj. Ministerstwa Kultury i Turystyki Obwodu Kaliningradzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie oraz miasta Gusiew.

Przypomnijmy, iż przedmiotowy projekt będzie wdrażany w ramach partnerstwa dwóch samorządów Miasta Swietłyj oraz Malborka i jest kontynuacją działań partnerskich w ramach zrealizowanego wspólnie projektu pn. "Wspólnymi ścieżkami – rozwój potencjału turystycznego miast Malbork i Svetly" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgraniczej Litwa – Polska – Rosja 2017-2013.

W ramach tego projektu w Malborku planowane jest zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Nogat na odcinku prestiż i utworzenie placu zabaw wraz z punktem widokowym. Dodatkowo opracowana zostanie kompleksowa dokumentacja techniczna na remont budynku Ratusza. Projekt zakłada również promocję, w tym organizację średniowiecznych przedsięwzięć kulturalnych.

Budżet całego projektu wynosi 5,1 mln EUR, w tym Miasto Malbork: 2,4 mln EUR przy dofinansowaniu na poziomie 90%. Realizacja projektu będzie trwała przez okres 36 miesięcy od daty podpisania umowy o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia i zakładana jest na lata 2019-2021.http://m.82-200.pl/2019/10/orig/pl-rus-5011.jpg

Its contents are the sole responsibility of City of Malbork and under no circumstances can be regarded as reflecting the position of the European Union, the MA or the Joint Technical Secretariat of the Poland-Russia CBC Programme 2014-2020.

Za treść artykułu odpowiada Miasto Malbork i w żadnym wypadku nie można uznać, że odzwierciedla stanowisko Unii Europejskiej, IZ lub Wspólnego Sekretariatu Technicznego programu CBC Polska-Rosja 2014-2020.