środa, 24 kwietnia 2024. Imieniny Bony, Horacji, Jerzego

Spotkanie sprawozdawczo – wyborcze MROP

2019-06-07 13:37:00 (ost. akt: 2019-06-07 13:40:34)

Malborska Rada Organizacji Pozarządowych (MROP) zaprasza malborskie organizacje pozarządowe i inne podmioty na zebranie sprawozdawczo-wyborcze, kończące dwuletnią działalność II kadencji MROP.

Zebranie odbędzie się dnia 18 czerwca 2019 roku w Sali Obrad Spółdzielni Socjalnej Fabryka Inicjatyw mieszczącej się w Malborku przy ul. Grunwaldzkiej 16–18, godz. 18:00.

Podczas spotkania odbędzie się m.in.:
• przedstawienie pracy Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych II Kadencji oraz informacja o efektach,
• wybór reprezentantów organizacji pozarządowych i innych podmiotów do Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych III Kadencji.

Poniżej znajdują się:
– regulamin wyborów do Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych III Kadencji
– upoważnienie dla przedstawiciela organizacji pozarządowej lub innego podmiotu do udziału w głosowaniu podczas plenarnego zebrania (zał. 1)
– rekomendacja organizacji delegującej dla kandydata na członka Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych (zał. 2)
– oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie kandydatów dokonuje się poprzez wysłanie wypełnionej ankiety (zał. 2 – rekomendacja) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2019 r. (decyduje data wysłania formularza) na adres: mrop.malbork@gmail.com lub w wersji papierowej do Biura Podawczego Urzędu Miasta (koniecznie w kopercie z napisem WYBORY DO MROP 2019) w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2019 r. do godz. 14:30 (decyduje data złożenia dokumentów).

Nie ma możliwości zgłaszania kandydatów podczas spotkania w dniu 18.06.2019 r.

Regulamin wyborów

W imieniu Malborskiej Rady Organizacji Pozarządowych
Andrzej Panek - przewodniczący MROP
mrop.malbork@gmail.com