Niedziela, 3 marca 2024. Imieniny Kingi, Maryna, Tycjana

Quiz patriotyczny ,,Jestem Polakiem’’ w Przedszkolu nr 8

2019-06-06 09:36:51 (ost. akt: 2019-06-06 09:46:05)

5 czerwca br. dzieci z grup najstarszych wzięły udział w quizie patriotycznym będącym podsumowaniem zdobytych wiadomości na temat naszego kraju oraz narodowych baśni i legend.

W ciągu roku dzieci często obcowały z mapą Polski, wzbogacały słownik o pojęcia patriotyczne, poznawały piosenki i wiersze, brały udział w konkursach plastycznych.
Starszaki ubrane w barwy narodowe odśpiewały hymn Polski oraz wyrecytowały wiersz W. Bełzy ,,Kto ty jesteś’’. W trakcie spotkania dzieci rozwiązywały krzyżówki, zagadki o państwie polskim, zabytkach historycznych, wybierały prawidłową odpowiedź na zadawane pytania, dopasowywały odpowiednie napisy, zaznaczały na mapie właściwe miejsca, brały udział w zabawach ruchowych z elementami współzawodnictwa.

Zadania stawiane przedszkolakom rozwijały percepcję słuchową, wzrokową, pamięć , uwagę oraz sprawności ruchowe. Wymagały współzawodnictwa, ale też samodzielnego poszukiwania rozwiązania sytuacji zadaniowej. Starszaki podzielone na zespoły zaśpiewały poznane pieśni o kraju ojczystym. Na zakończenie każdy zawodnik otrzymał dyplom małego patrioty i wziął udział w słodkim poczęstunku.

Informacja i zdjęcie: Przedszkole nr 8 w Malborku