Wtorek, 23 lipca 2024. Imieniny Sławy, Sławosza, Żelisławy

Rewitalizacja: odbyły się konsultacje społeczne w Szpitalu Jerozolimskim

2019-05-30 13:08:30 (ost. akt: 2019-05-30 13:13:53)

W środę 29 maja w Budynku Szpitala Jerozolimskiego przy Al. Armii Krajowej w Malborku odbyły się konsultacje społeczne dotyczące etapu wykonania dokumentacji technicznej dla dwóch inwestycji planowanych w ramach projektu „Malbork na „+”:

1. rewitalizacja obszaru parkowego z przeznaczeniem na rozwój działalności Inkubatora Kultury w Malborku

2. ścieżka historyczna biegnąca po obszarze rewitalizacji.

Na spotkaniu omawiano koncepcję zagospodarowania terenu parku tj. przebieg alejek spacerowych, umiejscowienie placu zabaw wraz z siłownią oraz lapidarium. Analizowano również przebieg trasy ścieżki historycznej na terenie obszaru rewitalizacji, w tym lokalizacje przystanków widokowych. Podczas spotkania mieszkańcy zwracali uwagę na istotne dla nich elementy, które powinny znaleźć się w projektowanych przestrzeniach publicznych. Urząd Miasta planuje kolejne spotkanie konsultacyjne dla przedmiotowych terenów po wykonaniu projektu budowlanego.

Konsultacje zorganizowano w ramach projektu „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

http://m.82-200.pl/2019/05/orig/eu-4567.jpg