Wtorek, 27 lutego 2024. Imieniny Gagrieli, Liwii, Leonarda

X sesja Rady Miasta Malborka

2019-05-24 09:18:15 (ost. akt: 2019-05-24 09:20:43)
herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

herb miasta Malborka i napis Sesja Rady Miasta

31 maja 2019 o godzinie 9:00 w odbędzie się X sesja Rady Miasta Malborka. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Sprawozdanie z międzysesyjnej pracy Burmistrza.
4. Informacja o zaawansowaniu projektów, w ramach których realizowane są inwestycje dofinansowane ze środków pozabudżetowych (w 2018 r. do chwili obecnej), ref. Roman Milanowski nacz. wydz. Inżynierii Miasta.
5. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Malborka za 2018 r. ref. Barbara Kozicka nacz. GKO;
6. Sprawozdanie burmistrza z realizacji Programu Współpracy z NGO w 2018 r.
7. Zapytania i interpelacje radnych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie nadania tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Malborka”, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
b) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
c) w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
d) w sprawie zadeklarowania włączenia się Miasta Malborka we wspólny dla organizatorów i przewoźników system poboru opłat za przewozy w zbiorowym transporcie pasażerskim oraz system jednolitej informacji pasażerskiej, ref. Małgorzata Zemlik , prezes MZK;
e) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok – III zmiana, ref. Skarbnik Małgorzata Pilarska-Downar;
f) w sprawie zmian budżetu Miasta na 2019 rok – IV zmiana, ref. Skarbnik M. Pilarska-Downar;
g) w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju, Rady Miasta Malborka, ref. przew. Rady Paweł Dziwosz;
h) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Miasta Malborka nieruchomości gruntowej, ref. Katarzyna Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
i) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości, w związku z realizacją roszczeń wynikających z art. 209a o gospodarce nieruchomościami, ref. K. Kostrzewa-Rzoska nacz. wydz. RGP;
j) w sprawie zawarcia umowy o partnerskiej współpracy Miasta Malbork z miastem Swietłyj/Federacja Rosyjska, ref. Monika Sasin nacz. wydz. Pozys. śr. pozabudż.;
k) w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na dziedzińcu I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku, ref. Barbara Kozicka nacz. wydz. GKO;
l) w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. UNICEF w Malborku, ref. Małgorzata Krysik nacz. wydz. OKS;
m) w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach lub w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
n) w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych i nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi zarówno dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
o) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Malbork, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
p) w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży w Mieście Malborku, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
q) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży uzdolnionej, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów, ref. M. Krysik nacz. wydz. OKS;
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
10.Komunikaty i wolne wnioski.
11. Zakończenie sesji.

Posiedzenia Komisji:
1. Komisja OKS - 29.05.2019 r. godz. 10.30 (sala 114)
2. Komisja Spraw Społecznych - 29.05.2019 r. godz. 12.00 (sala 114)
3. Komisja GKMiK i Komisja Fin.i Rozw. M-ta - 29.05.2019 r. godz. 13.30 (sala 119)
4. Komisja Skarg Wniosków i Petycji - 29.05.2019 r. godz. 15.00 (sala 114)
5. Komisja Rewizyjna - 30.05.2019 r. godz. 14.30 (sala 114)