środa, 22 maja 2024. Imieniny Emila, Neleny, Romy

Kontynuacja konsultacji społecznych dla zadań na obszarze rewitalizacji

2019-05-23 09:46:01 (ost. akt: 2023-04-17 14:07:25)

Miasto Malbork zaprasza mieszkańców na konsultacje społeczne dotyczące omówienia problematyki zagospodarowania następujących przestrzeni publicznych:

1. Park przy budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku
Termin spotkania: 29.05.2019 godz. 17.30-18.30
Miejsce spotkania: budynek Szpitala Jerozolimskiego w Malborku, ul. Armii Krajowej 68

2. Ścieżka historyczna na obszarze rewitalizacji w Malborku
Termin spotkania: 29.05.2019 godz. 18.30-19.30
Miejsce spotkania: budynek Szpitala Jerozolimskiego w Malborku, ul. Armii Krajowej 68

- Zadania, które zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych są kontynuacją prac realizowanych w ramach zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego. Obecnie kończone są prace związane z uruchomieniem placówek społecznych. Realizowane są także inwestycje dotyczące prac remontowych w kamienicach na ul. Sienkiewicza. Kolejnym krokiem jest opracowanie dwóch projektów technicznych na zagospodarowanie obszaru parkowego przy budynku Szpitala Jerozolimskiego w Malborku oraz przebiegu ścieżki historycznej po obszarze rewitalizacji – informuje Monika Sasin Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Urzędu Miasta Malborka.

Działania są efektem realizacji projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe Przedsięwzięcia Rewitalizacyjne – Wsparcie Dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta.

http://m.82-200.pl/2019/05/orig/eu-4567.jpg

http://m.82-200.pl/2023/02/orig/beznazwy-1-9066.jpg